Team coaching metodą Action Learning

Usługa obejmuje przeprowadzenie 20 godzin coachingu zespołowego metodą AL - 5 sesji po 4 godziny w ciągu max. 5 miesięcy.

Action Learning (AL) to metoda coachingu zespołowego (grupowego), w ramach której uczestnicy uczą się poprzez działanie. Jest to planowany proces, którego wszyscy uczestnicy mają szansę przedstawić swój problem lub cel a następnie – przy pełnym wsparciu grupy poprzez pytania. Grupa dzieli się również swoim doświadczeniem, inspiracjami oraz informacja zwrotną. Kończąc sesję uczestnik obiera kierunek, plan działania który wypracował wraz z grupą. AL ma szczególną wartość dla osób które przechodzą zmiany w swoim życiu, zwłaszcza w obszarze zawodowym, np.:

  • Założenie wymarzonej działalności
  • Zmiana w firmie lub kryzys w firmie
  • Zmiana życia zawodowego, zmiana zawodu lub funkcji w firmie ( z eksperta na szefa)
  • Rozwijanie zespołów, wejście w nowe sektory lub nowe rynki

Action Learning w znaczący sposób wspiera uczestników, uczy umiejętności liderskich oraz właściwej pracy w grupie.

Grupa jest prowadzona przez coacha według jasno określonych zasad które określa metodyka AL. oraz grupa która pracuje nad celem lub celami. Praca odbywa się w oparciu o stawianie właściwych pytań oraz udzielaniu odpowiedzi wyłącznie na zadawane pytania. Korzyść jaką się uzyskuję to maksymalne efekty uczestników osiągnięte w krótkim czasie. Nie ma miejsca na monologi, udzielanie porad itp. Nie oceniamy, nie krytykujemy tylko słuchamy, zadajemy pytania i odpowiadamy na pytania aby lepiej zrozumieć drugiego człowieka ale również i siebie. Dzięki takim zabiegom grupa jest szczera i odważna oraz daje wsparcie emocjonalne oraz merytoryczne.

Grupa spotyka się w cyklach min. co 3 tygodnie. Proces może trwać np. 5 m-c co pozwala grupie na prace na celach podczas sesji ale również na celach na proces. Dzięki tej metodzie oraz metodologii grupa nabywa nowe kompetencję oraz poznaje sposób na realizację celów z poszanowaniem każdego uczestnika sesji.

Grupa docelowa:

Menedżerowie, właściciele firm, osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, spółki itp. Osoby będące w trakcie zmian zawodowych, biznesowych oraz prywatnych. Osoby które chcą pracować nad polepszeniem sowich efektów oraz działań.

Trener prowadzący warsztaty:

Tomasz Witek

 

Możliwość dofinansowania usługi ze środków UE do 80%