Design Thinking i Agile w sprzedaży

Design Thinking i Agile w sprzedażyCel biznesowy:

W trakcie warsztatu opanują metodę pozwalającą w 5 dni wypracować nowe lub usprawnić wykorzystywane podejście sprzedażowe do Klienta, poczynając od wypracowania strategii sprzedaży lub pomysłu usprawnienia, poprzez wypracowanie i wybór opcji działań, zaplanowanie eksperymentu, kończąc na przeglądzie wyników wdrożenia nowego rozwiązania.

Będzie to możliwe dzięki poznaniu metod umożliwiających:
•    przerwanie niekończących się dyskusji i spotkań i przejście do działania,
•    uniknięcie typowych pułapek myślenia w jakie wpadają ludzie.

Wszystko to będzie możliwe dzięki:
•    podejściu do sprzedaży jak do cyklu uczenia się,
•    testowaniu przyjmowanych założeń w terenie z klientami,
•    wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych eksperymentów.

Będziemy pracowali na przykładach i doświadczeniu uczestników, co sprawi, że wszystko czego się nauczą będą mógli zastosować w życiu jeszcze w trakcie szkolenia, a z pewnością następnego dnia po jego zakończeniu.

Cel szkoleniowy:

Zapewniamy podstawy teoretyczne i praktyczne w zakresie:
•    Metod Design Thinking, Design Sprint i Agile Sales,
•    Wykorzystania najnowszych badań mózgu dla motywowania i przekonywania ludzi, tak by klienci sami chcieli kupić,
•    Unikania najbardziej typowych błędów myślenia, wnioskowania,
•    Metod i narzędzi prowadzenia efektywnych warsztatów i spotkań sprzedażowych,
•    Bezpiecznych warunków do wypróbowania nowego sposobu działania w praktyce.

Grupa docelowa:

Menedżerowie i liderzy sprzedaży, handlowcy, pracownicy działu sprzedaży i inne osoby kreujące nowe pomysły sprzedażowe (produkty, techniki i metody sprzedaży, kanały sprzedaży itp.) oraz wdrażające i oceniające te pomysły, które chcą zintensyfikować sprzedaż w firmie.

Program:

  1. Podejście cykliczne na usługach procesu sprzedaży (Design Thinking, Design Sprint, Agile Sales)
  2. Wdrażanie usprawnień i pomysłów w procesie sprzedaży – program na 5 dni
  3. Innowacyjne praktyki w praktyce – ćwiczenia na przykładach pochodzących od uczestników – przeżyjmy 5 dni wdrożenia na szkoleniu
  4. Ludzki aspekt wdrażanych pomysłów w sprzedaży
  5. Podsumowanie Szkolenia
  • Retrospektywa
  • Planowanie działań do realizacji po szkoleniu
  • Rozdanie certyfikatów

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski