Efektywna komunikacja – sztuka skutecznego porozumiewania się i perswazji

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z konkretnymi technikami poprawiającymi przekazywanie i przepływ informacji.

Podczas trwania szkolenia, uczestnik będzie nabywał praktyczne umiejętności z zakresu:
-identyfikacji własnego stylu komunikacji i dostosowywania go do odbiorcy,
-tworzenia warunków sprzyjających efektywnej komunikacji,
-nawiązywania i podtrzymywania relacji,
-konstruowaniu skutecznych komunikatów,
-komunikacji perswazyjnej,
-zachowań asertywnych,
-udzielania informacji zwrotnej,
-prowadzenia efektywnych rozmów.

Program szkolenia:

Komunikacja indywidualna

 • Czy to jak mówimy ma znaczenie
 • Informowanie vs komunikowanie
 • Przekonania na temat komunikacji
 • Identyfikacji indywidualnych stylów komunikacji wg E.M. Russo
 • Cechy osobowości determinujące sposoby komunikacji
 • Sposoby przekazywania informacji dostosowane do odbiorcy

Rodzaje Komunikacji

 • Pośrednia i bezpośrednia
 • Werbalna i niewerbalna
 • Pisemna i obrazkowa
 • Indywidualna i zbiorowa

Modele komunikacji

 • Skuteczne schematy komunikacyjne
 • Płaszczyzny komunikacji
 • Etapy procesu komunikacji
 • Bariery komunikacyjne i ich przezwyciężanie

Aktywne słuchanie

 • Rodzaje pytań
 • Empatyczne słuchanie
 • Parafrazowanie, odzwierciedlanie, klaryfikowanie, podsumowywanie
 • Przełamywanie oporu rozmówcy

Techniki wywierania wpływu na ludzi wg Cialdiniego

 • Reguły wywierania wpływu
 • Techniki wywierania wpływu

Komunikacja asertywna

 • Asertywność a odmowa
 • Typy zachowań: agresywne, uległe asertywne
 • Autodiagnoza poziomu asertywności
 • 5 praw Fensterheima
 • Komunikat JA
 • Formułowanie i odbiór komunikatów asertywnych

Informacja zwrotna

 • Sposoby przekazywania informacji zwrotnej
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Umiejętne korzystanie z feedbacku

Podsumowanie warsztatów

 • Retrospektywa warsztatu
 • Plan wdrożenia w życie przez uczestników zaprezentowanej wiedzy i nabytych kompetencji

Cena netto za osobę: 1180 zł (szkolenie otwarte)

Możliwość dofinansowania szkolenia ze środków UE od 50-80%

Trener prowadzący:

Nina Urbańczyk