Ekspercka Szkoła Trenerów

Ekspercka Szkoła Trenerów

CEL EST

Ekspercka Szkoła Trenerów (EST) stawia sobie za cel wzrost efektywności uczestników w zakresie: pozyskiwania klientów na szkolenia, rozmów z działami HR, rozpoznania potrzeb szkoleniowych i biznesowych, oceny rezultatów szkoleń oraz przygotowania i prowadzenia szkoleń. Aby zrealizować ten cel zaprosiliśmy do prowadzenia warsztatów siedmioro trenerów – ekspertów w swoich dziedzinach.

Na warsztaty zapraszają trenerzy, którzy chcą przekazać Ci wiedzę, rozwinąć Twoje umiejętności i podzielić się swoją pasją:

 • Karolina Jóźwik,
 • Marta Kazana-Piętka,
 • Małgorzata Machniewicz,
 • Wiesław Grabowski,
 • Marek Janigacz,
 • Jarosław Rubin.

Po ukończeniu sześciu dwudniowych sesji EST uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności trenerskie w zakresie:

 • Cyklu Zwinnego Nauczania,
 • Rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych i biznesowych,
 • Oceny efektywności szkoleń,
 • Stosowania zwinnych narzędzi na szkoleniach,
 • Psychologicznych aspektów sprzedaży szkoleń,
 • Prowadzenia rozmów z działami HR,
 • Budowy własnych ćwiczeń i gier szkoleniowych na bazie dostępnych materiałów lub gier,
 • Tworzenia gier i symulacji,
 • Wykorzystania myślenia wizualnego i Design Thinking na warsztatach,
 • Oceny i przekładania teorii psychologicznych i wiedzy książkowej na atrakcyjne formy szkoleniowe,
 • Wykorzystania technik teatru improwizacji na szkoleniach.

Wypełnij zgłoszenie-EST_Value_Creation

PROGRAM EST

SESJA 1

I dzień – Szkolenie jako zmiana + analiza potrzeb i ocena efektów, Jarosław Rubin

Zwinne Zarządzanie Zmianą na usługach trenera. Wykorzystanie kanw biznesowych i innych narzędzi zwinnych (Agile) na szkoleniu.

II dzień – Psychologiczne aspekty sprzedaży szkoleń

Oferowany warsztat przybliża uczestnikom praktyczne metody i narzędzia sprzedaży szkoleń wykorzystujące zarówno doświadczenia trenerów jak i wyniki badań i przekłada je na praktyczne sposoby budowy i komunikowania oferty klientom  – budując wizerunek cenionego eksperta.

SESJA 2

Narzędziarnia – Manufaktura narzędzi szkoleniowych, Małgorzata Machniewicz

Na warsztacie Małgorzata pokaże, jak przy pomocy inspiracji płynącej ze zwykłych przedmiotów, takich jak karty, kostki, popularne gry, proste produkty spożywcze, zaprojektować ciekawe ćwiczenia na szkolenie o dowolnej treści merytorycznej.
Dzięki udziałowi w Warsztacie poznasz kilkanaście “silników” ćwiczeń – są to szkielety tego jak przebiega ćwiczenie, które można wypełnić dowolną treścią merytoryczną specyficzną dla tematyki z jakiej szkolisz oraz otrzymasz kilkanaście gotowych opisów ćwiczeń, które stworzą wspólnie uczestnicy warsztatu.

SESJA 3

Myślenie wizualne w pracy trenera, Karolina Jóźwik

Myślenie Wizualne to kluczowe narzędzie w pacy trenera i coacha. Wpływa na znaczny wzrost zapamiętywanych treści i stanowi szczególny wyróżnik skupiający uwagę słuchaczy. Opanowanie tej umiejętności zapewni trenerom komfort i efektywność w przekazywaniu wiedzy.

Design Thinking dla trenerów, Karolina Jóźwik

SESJA 4

Gry w procesie szkoleniowym, Marek Janigacz

Gry szkoleniowe są efektywnym narzędziem edukacyjnym, które wykorzystując potencjał nauki przez doświadczenie, uczy graczy pożądanych kompetencji np. biznesowych, negocjacyjnych, społecznych. Są przy tym świetną zabawą, która bardzo mocno integruje uczestników.

Warsztat ma na celu pokazanie możliwości i korzyści jakie w procesach rozwojowych w organizacjach daje wykorzystanie własnych oraz “pudełkowych” gier szkoleniowych.

SESJA 5

I dzień

Jak budować i utrzymywać dobre relacje z działami HR w organizacjach, Marta Kazana-Piętka

W ramach warsztatów dowiesz się jak wyglądał HR kiedyś i jak wygląda dziś. Marta podzieli się wiedzą na temat roli HR w organizacjach i chętnie podyskutuję o wymarzonej współpracy między HR Managerami a firmami szkoleniowymi. Wprowadzi Cię w świat nieznanych dotąd możliwości, jak zachęcić HR do współpracy oraz jak niezwykłą rolę w tym procesie odgrywa „personal branding trenera”.

Follow up sprzedażowy

Jak sprawdzają się w praktyce metody i narzędzia prezentowane w trakcie modułu “Psychologiczne aspekty sprzedaży szkoleń”? Konsultacje, wymiana doświadczeń – co działa i dlaczego, co zmienić, czego zaprzestać?

II dzień – Teoretycznik, czyli jak przejść od teorii z obszaru psychologii społecznej do praktyki szkoleniowej, Małgorzata Machniewicz

Warsztat pozwoli uczestnikom na: przeanalizowanie czynników jakie wpływają na to, że dowolna koncepcja z obszaru psychologii społecznej, warta jest uwagi lub nie, krytyczne analizowanie teorii, które stają się popularne i weryfikowanie tego, czy są one wiarygodne, zgłębienie kilku ciekawych teorii i analizę w jakich obszarach szkoleniowych mogą mieć one swoje zastosowanie, przetrenowanie kilku sposobów ciekawego wprowadzania zagadnień teoretycznych na szkoleniach – z pominięciem mini wykładu.

SESJA 6

I dzień – Coaching Improv – Techniki teatru improwizacji w praktyce trenerskiej, Wiesław Grabowski

Jak radzić sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach szkoleniowych, wykorzystując techniki teatru improwizacji w pracy z grupą.

W czasie szkolenia będziemy wykorzystywać techniki improwizacji do rozwijania warsztatu trenerskiego. Wypracujemy metody wykorzystania technik, ćwiczeń improwizacyjnych do pobudzania energii , kreatywności uczestników szkoleń. Spojrzymy na ćwiczenia teatru improwizacji jako narzędzia zwiększające postawę oddawania kontroli, akceptowania innych i ich pomysłów.

II dzień – Egzamin – Trenerski „Elevator pitch”

Rozdanie certyfikatów ukończenia Szkoły

Pobierz pełny program EST-info_01-09

TERMINY SESJI EST – EDYCJA WROCŁAW

 1.  SESJA – październik 28-29
 2.  SESJA listopad 25-26
 3.  SESJA grudzień 9-10
 4.  SESJA styczeń 13-14
 5.  SESJAluty 17-18
 6.  SESJA marzec 10-11

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena EST za sześć dwudniowych zjazdów – 6250 zł (+ VAT)

Rabat specjalny “CEL” i “TTT” – 500 zł netto

Cena EST dla trenerów którzy sięgną po dofinansowanie z UE – od 1250 zł (+ VAT od całej kwoty) 

(Podana kwota została wyliczona dla trenera z Dolnego Śląska z mikrofirmy – poziom dofinansowania 80%)

Istnieje możliwość dofinansowania EST ze środków UE – EFS (nawet do 80%). Zobacz stronę EST w Bazie Usług Rozwojowych

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w warsztatach EST,
 • Przerwy kawowe,
 • Konsultacje z trenerami prowadzącymi,
 • Pracę własną pomiędzy sesjami z możliwością konsultacji,
 • Dostęp do bazy wiedzy,
 • Zaświadczenie o udziale w zajęciach EST, a po zdaniu egzaminu Certyfikat ukończenia EST.

Więcej informacji:

lub telefonicznie:

 • Nina Urbańczyk – tel. 790 807 033,
 • Jarosław Rubin – tel. 602 605 952.

Wypełnij zgłoszenie-EST_Value_Creation

NASI TRENERZY

Dr Jarosław Rubin

Jarosław RubinDoktor ekonomii w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, założyciel firmy szkoleniowej Value Creation i Szkoły Zarządzania Zmianą, trener i konsultant. Od 15 lat pasjonat, praktyk i badacz zmian w organizacjach. Pomysłodawca największego w Polsce badania zarządzania zmianą w firmach i współautor raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

 

Małgorzata Machniewicz

Małgorzata MachniewiczPosiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu – od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych, szkolenia i coaching. Powołała do życia markę Akademia Twórczego Trenera w ramach której, jest metodykiem w obszarze uczenia ludzi dorosłych, specjalizuje się w rozwijaniu aktywnych metod pracy z grupami oraz osobami indywidualnymi.

 

Karolina Jóźwik

Karolina JóźwikCertyfikowany trener biznesu z zakresu sprzedaży i myślenia wizualnego. Autorka nagradzanych książek o myśleniu wizualnym w biznesie oraz artykułów dotyczących efektywności biznesowej do ogólnopolskich branżowych magazynów.

 

 

 

Marek Janigacz

Marek JanigaczJest konsultantem, trenerem i projektantem gier edukacyjnych. Od kilku lat łączy te obszary prowadząc swoją firmę o nazwie ERDAD (skrót od Eryk’s Dad). Miał dużą i nieukrywaną przyjemność współtworzyć kilkadziesiąt gier symulacyjnych i szkoleniowych z wielu obszarów tematycznych takich, jak zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, negocjacje i komunikacja w zespołach wielokulturowych.

 

 

Marta Kazana-Piętka

Marta KazanaDoświadczony specjalista w zakresie problematyki HR i ZZL. Jest autorką wielu rozwiązań podnoszących efektywność procesów rekrutacyjnych. Pełniła rolę managera w wielu firmach szkoleniowych, skutecznie realizując szkolenia dla wielu firm i instytucji. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w obszarze związanym z ZZL oraz Szkoleń i Rozwoju.

 

 

 

Wiesław Grabowski

Wiesław GrabowskiWiesław Grabowski posiada 30 letnie doświadczenie w biznesie, w tym 18 lat na pozycjach menedżerskich do poziomu Zarządu i 7 lat w coachingu indywidualnym i zespołowym oraz szkoleniach. Twórca Coaching Improv – metody wykorzystania technik teatru improwizacji w rozwijaniu umiejętności coacha i trenera.