Budowanie umiejętności zarządzania emocjami

Cel szkolenia:

Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy i w życiu prywatnym. Podniesienie świadomości i możliwości wpływu na kierowanie własnymi emocjami oraz kształtowanie postawy nastawionej na akceptację emocji. Konstruktywne podejście do emocji własnych i innych osób.

Świadomość swoich emocji i emocji innych ludzi pozwala spojrzeć (lub poszukać) tego, co kryje się pod nimi i dotrzeć do ich źródła. Wiedząc o tym możemy odpuścić skupienie się tylko na samych uczuciach,

Skupienie się tylko na uczuciach, zwykle w efekcie może nakręcać spiralę myśli i powodować narastanie niekomfortowego samopoczucia. Jeśli przyjrzymy się myślom, które pojawiają się, kiedy jesteśmy w emocjach, to zwykle dominują w nich nasze oceny i interpretacje, a nie fakty. Trudno wyzwolić się z negatywnych emocji, jeśli pozwalamy na bieg myśli i bierne skupienie się tylko na swoim stanie.

Poziom umiejętności kierowania swoimi emocjami odgrywa niebagatelne znaczenie w osiąganiu zadowolenia i sukcesów, wpływa na to jak jesteśmy postrzegani i jak radzimy sobie w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

Przeciwnie jest, kiedy każdy z tych elementów (lub niektóre z nich), które składają się na inteligencję emocjonalną  jest  rozwinięty w niewielkim stopniu lub na takim poziomie, który powoduje, iż emocje „rządzą” nami i naszym życiem w taki sposób, iż poddajemy się ich działaniu wspierając się skupieniem na „biegnących” myślach. Stan ten może narastać, jeśli nie wykorzystamy swoich zdolności do kierowania sobą lub odnalezienia się w społeczeństwie. Długotrwała nieumiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami może prowadzić do stresu. Zwykle poddawanie się emocjom bez umiejętnego zarzadzania nimi może prowadzić do nieproporcjonalnego wyolbrzymiania  znaczenia wydarzeń, które łączą się z nimi. Nawarstwianie się niekomfortowych sytuacji, czy też wyzwań, bez umiejętności racjonalnego podejścia do nich  (z wykorzystaniem elementów inteligencji emocjonalnej), może powodować potęgowanie się stresu, który ma destrukcyjne znaczenie dla komfortu naszego życia.

Dobra wiadomość jest taka, że życie emocjonalne i społeczne możemy rozwijać zawsze, niezależnie od wieku i aktualnej świadomości emocjonalnej.

Program szkolenia (16 godzin):

I. Wprowadzenie do tematu szkolenia:

 1. integracja i przełamanie barier
 2. znaczenie zarządzania emocjami w osiąganiu zadowolenia i sukcesów
 3. i kto tu rządzi? – kierowanie emocjami w życiu zawodowym i osobistym

 II. Kompetencje emocjonalne w zarządzaniu sobą

Samoświadomość:

 1. rozpoznawanie i nazywanie uczuć w celu lepszego zrozumienia siebie i innych
 2. Myśli w maskach uczuć (jak odróżnić myśli od uczuć)
 3. Stres: wróg czy sprzymierzeniec (eustres i dystres)
 4. Indywidualne odczuwanie emocji

 Samokontrola:

 1. co kryje się za emocjami? (zależność pomiędzy uczuciami a potrzebami)
 2. ćwiczenie umiejętności brania odpowiedzialności za własne uczucia
 3. prawdziwa przyczyna a wyzwalacz konfliktu

Motywacja:

 1. świadome podejmowanie decyzji do działania w zgodzie ze swoimi emocjami
 2. świętowanie sukcesów motorem do działania

Kierowanie swoimi emocjami:

 1. jak korzystać z energii trudnych emocji (agresja, złość, gniew, strach, nieśmiałość) by wspierały w realizacji celów. Transformacja trudnych emocji
 2. empatia dla siebie – ładowanie wewnętrznych akumulatorów

 

III. Umiejętności społeczne: jak skutecznie zarządzać relacjami

 1. empatia dla innych i przyjęcie perspektywy drugiej strony
 2. zarządzanie emocjami a sukces w organizacji i w życiu osobistym
 3. Po pierwsze: nie szkodzić, czyli jak nie pogłębiać trudnych emocji w relacjach z innymi ludźmi

 IV. Techniki redukcji stresu:

 1. wsparcie w trudnych emocjach
 2. radzenie sobie ze stresem (działania długofalowe i szybka pomoc)
 3. zapobieganie reakcjom wywołującym destrukcyjny stres

 Podsumowanie szkolenia:

 1. Indywidualny plan działania
 2. pierwsze kroki do wprowadzenia i utrwalenia zmian

Cena netto za osobę: 1120 zł (szkolenie otwarte)

Możliwość dofinansowania szkolenia ze środków UE od 50-80%

Trener prowadzący:

Ewa Nieć