Zarządzanie sobą w czasie

Cel biznesowy:

Celem szkolenia jest podniesienie skuteczności w zarządzaniu sobą w czasie, poprzez stosowanie różnorodnych technik zwiększających efektywność, ze szczególnym uwzględnieniem techniki GTD i 7 nawyków skutecznego działania. W trakcie trwania szkolenia, uczestnicy będą pracować nad podniesieniem efektywności pracy, bazując na ich własnych, indywidualnych sytuacjach biznesowych.

Cel edukacyjny:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi zagadnieniami i konkretnymi technikami podnoszącymi efektywność zawodową i osobistą.

Podczas trwania szkolenia, uczestnik będzie nabywał praktyczne umiejętności z zakresu:

 • ustalania priorytetów,
 • wyboru najlepszego: czasu, miejsca i narzędzi pracy,
 • określania czasu pracy,
 • kategoryzacji zadań,
 • konkretnego określania celów
 • zarządzania strumieniem zadań,
 • przejmowania kontroli nad realizowanymi projektami,
 • radzenia sobie z trudnościami w procesie podnoszenia efektywności.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie dysponował uporządkowaną wiedzą na tematy:

 • skutecznego planowania,
 • efektywnej organizacji czasu.

Program:

1. Wprowadzenie do planowania

 • Dlaczego warto planować
 • Rozkład czasu i możliwości zarządzania nim
 • Zachowanie równowagi między efektywnością zawodową, a osobistą
 • Matryca wartości
 • Moje marzenia
 • Kalendarz życia
 • Koło życia

2. Priorytetyzacja zadań

 • In basket
 • Metoda ABC
 • Matryca Eisenhovera
 • Gra symulacyjna

3. Wyznaczanie i skuteczna realizacja celów

 • Metodologia wyznaczania celów SMARTER
 • Metodologia planowania: Gantta, Alpen Trzos
 • Analiza SWOT
 • Zasada Pareto
 • Zasada 2 minut
 • Zjadanie słonia i żaby
 • Reguła Parkinsona

4. 7 nawyków skutecznego działania wg Stephena Covey’a

 • Bądź proaktywny
 • Zaczynaj z wizją końca
 • Rób najpierw rzeczy najważniejsze
 • Myśl w kategoriach wygrana – wygrana
 • Staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym
 • Uwzględniaj w swojej pracy efekt synergii
 • Pamiętaj o ostrzeniu piły

5. Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności Davida Allena,

5 etapów GTD:

 • Gromadzenie
 • Analizowanie
 • Porządkowanie
 • Przeglądanie
 • Realizacja

 6. Narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie:

 • Sprawdzone metody
 • Nowe technologie

7. Pokonywanie trudności w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie

 • Identyfikacja i analiza „pożeraczy czasu”
 • Krzywa REFA
 • Typy aktywności dobowej
 • Krzywa zakłóceń dnia
 • Indywidualne nawyki – tworzenie i wzmacnianie pozytywnych, oraz wygaszanie negatywnych
 • Sposoby radzenia sobie z najczęściej występującymi problemami
 • Case study

Podsumowanie warsztatów

 • Retrospektywa warsztatu
 • Plan wdrożenia w życie poznanych metod i narzędzi przez uczestników

Cena netto za osobę: 1180 zł (szkolenie otwarte)

Możliwość dofinansowania szkolenia ze środków UE od 50-80%

Trener prowadzący:

Nina Urbańczyk