Przejdź do treści

Asertywność i radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Asertywność

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania menedżerów i pracowników poprzez wypracowanie zachowań asertywnych opartych o techniki i narzędzia asertywnej komunikacji oraz praktyczne przećwiczenie metod rozmów w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • potrafi otwarcie rozmawiać ze swoimi podwładnymi, współpracownikami i zwierzchnikami oraz klientami i dostawcami na każdy temat biznesowy,
 • umie prezentować własne zdanie oraz bronić interesów firmy,
 • rozwinie umiejętności jasnego komunikowania błędów własnych i swoich podwładnych,
 • nie będzie obawiać się przyjęcia krytyki, a krytykując innych skupi się na rozwiązaniu problemu i koncentracji na zadaniu,
 • zna metody motywowania i angażowania pracowników, dzięki właściwemu przekazywaniu pochwał i szanowaniu ich odmiennych opinii oraz pomysłów,
 • zwiększy swoje szanse obrony rzed różnymi formami manipulacji słownej, komunikatami aluzyjnymi oraz zachowaniami agresywnymi,
 • skutecznie wspiera inicjatywy członków zespołu, a nawet nieformalnych liderów, bez obawy o utratę autorytetu,
 • poradzi sobie w sytuacjach trudnych i zmniejszą narażenie na stres, poprzez wykorzystanie technik obronę własnych praw i asertywnego ustalania granic,
 • zachowuje równowagę w życiu zawodowym i osobistym, dzięki znajomości reguł i technik asertywnej odmowy.

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, których skuteczność zależy od kontaktów ze współpracownikami lub klientami i dostawcami.

Program:

1 Istota skutecznego porozumiewania się

 • czym jest skuteczność w kontaktach z ludźmi – doświadczenia uczestników,
 • źródła optymizmu i motywacji w codziennej pracy,
 • świadoma obserwacja emocji własnych i innych ludzi,
 • podstawa zdrowych relacji – zaufanie,
 • rola informacji zwrotnych w rozwijaniu własnych kompetencji społecznych.

2. Działania sprzyjające kształtowaniu równości w relacjach

 • obrona własnego stanowiska,
 • korzystanie z własnych praw bez naruszania praw innych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy, wpływu i samokontroli,
 • strategie asertywne, agresywne i podporządkowane
 • asertywne reagowanie na krytykę:
  • krytyka ogólna,
  • krytyka słuszna,
  • prośba o wyjaśnienie,
  • przyznawanie się do błędu, nie do winy,
  • poczucie krzywdy,
  • krytyka ze strony szefa.

3. Reagowanie w sytuacjach związanych z silnymi emocjami,

 • hamulec inwektyw,
 • szczere wyrażanie emocji,
 • metody świadomego wykorzystywania emocji i kierowania nimi,
 • reagowanie na zachowania obraźliwe,
 • zwracanie uwagi na niewłaściwe zachowanie,
 • stawianie barier,
 • sposób reagowania na zaskakujące zachowania współpracowników,
 • asertywna odmowa.

4. Asertywny styl zachowania jako środek skutecznej realizacji celów.

 • jak zjednywać sobie „trudnych” współpracowników,
 • strategie komunikacyjne w działaniu – siła komunikatu „ja”,,
 • pełna ekspresja komunikatu,
 • stwierdzenia niepożądane – prewencja sytuacji konfliktowych,
 • wyrażanie własnego zdania i aktywne słuchanie.

 

5. Przełamywanie ograniczeń własnej asertywności

 • bariery postawy asertywnej i sposoby radzenia sobie z nimi,
 • myślenie pozytywne sprzyjające asertywności,
 • określenie obszarów obniżonej asertywności,
 • metody ćwiczenia zachowań asertywnych.

Podsumowanie

 

Interesuje Cię szkolenie zamknięte?

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia zamkniętego dedykowenego grupie uczestników z Twojej organizacji (również w formie zdalnej):

Zgłoś się na szkolenie otwarte!

Zarezerwuj miejsce na warsztacie już dziś

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Marek Szewczyk