Przejdź do treści

Zacznij osiągać lepsze rezultaty już dziś!

Realizuj śmiałą strategię firmy – stawiaj inspirujące cele –  osiągaj kluczowe rezultaty. Rozwijaj  firmę i kompetencje pracowników.

Wykorzystaj nasze wsparcie, które sprawi, że będziesz zmierzać zwinnie do celu:

Wdrażanie OKR

Pakiet usług pozwalających na wdrożenie efektywnej i angażującej metody zarządzania celami w organizacji.

Modele biznesowe

Tworzenie lub transformacja modelu biznesowego z myślą o tworzeniu wartości dla klienta i generowaniu zysku dla firmy.

Badanie osobowości Facet5

Badanie wspierające rozwój indywidualny i pozwalające firmom na efektywniejsze zarządzanie potencjałem pracowników.

OKR - warsztat

Wdrożenie OKR w firmie

Wspieram wdrożenie metody  OKR (Objectives and Key Results) w całej firmie od szczebla Zarządu do poziomu zespołów.

Pokazuję, jak osiągnąć spójność celów rocznych firmy i kwartalnych z celami strategicznymi oraz zgodność celów poszczególnych zespołów z celami nadrzędnych jednostek.

W rezultacie uzyskujemy większą efektywność realizacji stawianych celów oraz zwiększenie zaangażowania pracowników i zespołów w realizację celów ukierunkowanych strategicznie.

Facet5 - rozwój potencjału osobistego i całej firmy

  • Badanie profilu osobistego,
  • Rozwój potencjału w oparciu o świadomość zachowań zawodowych,
  • Wzrost efektywności zespołów zarządzających,
  • Programy zarządzania talentami,
  • Badanie dostosowania kandydata do roli lub stanowiska,
  • Budowa profil wspierających rekrutację,
  • Analiza profili pracowników odnoszących największe sukcesy,
  • Wzrost efektywności zarządzania i doskonalenie relacji przełożony podwładny.

Interesują Cię możliwości wykorzystania badania psychometrycznego Facet5?

Umówmy się na rozmowę telefoniczną lub spotkanie online:

Facet5 - badanie profilu osobowości zawodowej
Jarosław Rubin

Dostarczamy wartość

Naszym celem jest wspieranie klientów w rozwoju ich organizacji, za szczególnym nastawieniem na osiąganie celów strategicznych oraz doskonalenie kompetencji pracowników niezbędnych do osiągania zakładanych rezultatów.

Szukasz wsparcia projektu istotnego
dla Twojej firmy?

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach i oczekiwanych rezultatach. Wspólnie dobierzemy najbardziej efektywną formułę wsparcia!

Na naszym blogu:

Czy OKR są agile? Zwinność a metoda OKR

Czy OKR-y są agile?

Czy będąc prezesem lub dyrektorem firmy, pomyślałeś czasem, że w dzisiejszych burzliwych czasach VUCA i BANI dążenie do osiągania celów strategicznych powinno być zwinne i elastyczne (agile)?

Czytaj więcej »

Czym nie są OKR-y?

Pisałem często, czym są OKR-y, więc może warto napisać, czym nie są OKR-y. „Mamy w firmie nową strategię – przesyła do mnie maila prezes lub

Czytaj więcej »