Przejdź do treści

FACET5 – BADANIE OSOBOWOŚCI

Badanie Facet5

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Facet5 umożliwia efektywne podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim na każdym etapie zatrudnienia pracownika.

Wszechstronny kilkuczęściowy raport z badania profilu osobowości Facet5 obejmuje następujące obszary: aktualne zachowania osoby wypełniającej kwestionariusz w odniesieniu do pięciu aspektów osobowości, najefektywniejszy sposób komunikacji i kierwowania pracownikiem, spodziewane mocne strony oraz preferencje zawodowe.

Opis usługi:

 • Profil osobowości zawodowej Facet5 opiera się na modelu osobowości Wielkiej Piątki. Wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:
 • WOLA: stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby, przekładający się na siłę propagowania i obrony własnych pomysłów i skłonność przyjmowania uwag innych osób.
 • ENERGIA: stpopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.
 • UCZUCIOWOŚĆ: stopień otwartości, zaufania, szczerości i dbania o interesy własne/zespołu/innych ludzi.
 • KONTROLA: stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania w realizacji podejmowanych działań.
 • EMOCJONALNOŚĆ: oddziałuje na pozostałe aspekty i odzwierciedla poziom odporności na stres, pewności siebie i stan emocjonalny danej osoby.

Profil osobowości zawodowej Facet5 jest generowany po wypełnieniu kwestionariusza online. Kwestionariusz jest dostępny w ponad 30 językach, a raporty są opracowane w oparciu o jedną z norm opracowanych w systemie (np. grupa normatywna z Polski).

Kwestionariusz składa się ze 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje około 20 minut.

Raport jest omawiany z osobą wypełniającą kwestionariusz w trakcie sesji feedbackowej, która trwa około 90 minut.

Na podstawie podstawowego raportu Profil Facet5 mogą być generowane kolejne raporty, wykorzystywane w obszarach:

 • Rozwój indywidualny pracownika,
 • Rekrutacja i projektowanie ról oraz stanowisk,
 • Praca zespołowa,
 • Przywództwo,
 • Zarządzanie talentami,
 • Zarządzanie zmianą.

 

Rezultaty:

Kwestionariusz Facet5 stanowi podstawę całego szeregu raportów, dostarczając indywidualnych danych, które mogą być następnie łączone oraz porównywane przez inne modułu:

 • Indywidualny profil i raport (otrzymuje każdy uczestnik badania): opisuje indywidualne zachowania i preferencje, silne strony, źródła frustracji i ryzyka,
 • Portret Rodziny: porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych,
 • Przewodnik Searchlight: Przegląd kompetencji – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji,
 • Leading Edge: Wskazówki dla lidera, w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać, aby maksymalizować jedo zaangażowanie i satysfakcję z pracy,
 • Preferencje dotyczące pracy oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.

W oparciu o profil osobowości Facet5 mogą być generowane zaawansowane raporty:

 • SpotLight: raport skoncentrowany na sprawach rozwoju. Pozwala on na poprawę efektów uczenia się oraz rozwoju pracownika poprzez zwiększenie samoświadomości oraz planowanie działań rozwojowych (mapa rozwoju),
 • Audition: to narzędzie wspierające efektywną rekrutację pracowników, opis zadań i wymagań w ramach ról i stanowisk oraz badające dopasowanie kandydata do profilu stanowiska,
 • TeamScape: proces, który wykorzystuje łączenie profili osobowości Facet5 poszczególnych członków zespołu (np. Zarządu, zespołu projektowego, teamu) w celu wspierania rozwoju efektywnej pracy zespołowej.

Dla kogo:

Menedżerowie i specjaliści HR, menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów i inne osoby zainteresowane własnym rozwojem, rozwojem zespołów oraz wzrostem efektywności firmy lub instytucji.

Narzędzia / metody:

Badanie profilu osobowości zawodowej Facet5.