Doradztwo

Doradztwo Value Creation

Value Creation oferuje swoim klientom doradztwo w obszarze zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacji. Realizacja usługi doradczej jest podporządkowana korzyściom biznesowym klienta oraz wzrostowi kompetencji uczestników.

Oferujemy usługi doradcze w wersji stacjonarnej (w siedzibie Klienta) oraz w formie zdalnej (online). Wiesz „Co” chciałbyś udoskonalić w swojej organizacji? Wesprzemy Cię naszym „know-how”.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do usług w wysokości 50-80% dla firm sektora MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Sprawdź dostępność dofinansowania u operatora funduszy europejskich w twoim województwie.

Wdrożenie OKR w organizacji

Celem usługi jest wdrożenie metody ustalania, przeglądu i mierzenia realizacji celów OKR (Objectives and Key Results) w całej organizacji od szczebla Zarządu do poziomu zespołów. Wybierz propozycję doradztwa dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Cele kwartalne OKR

Tworzenie i transformacja modelu biznesowego

Celem usługi jest stworzenie lub transformacja modelu biznesowego firmy z myślą o zmianie przestarzałego modelu, generowaniu wartości, tworzeniu nowej firmy lub usprawnieniu swojej organizacji. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem szablonu modelu biznesowego, którego osią jest propozycja wartości. Wybierz propozycję doradztwa dopasowaną do Twoich potrzeb.

Dowiedz się więcej

Model biznesowy - tworzenie, aktualizacja

Definiowanie celów strategicznych – BHAG-i (Wielkie, Niebezpieczne i Zuchwałe Cele) 

Celem usługi jest zdefiniowanie angażujących celów strategicznych, zgodznie z koncepcą BHAG-ów – Wielkich Zuchwałych Celów stanowiących prawdziwe wyzwanie oraz wskazujących kierunek działań w przyjętej perspektywie czasowej.

Dowiedz się więcej

Cele strategiczne - BHAG

Konstruowanie mechanizmów wspierających osiąganie zakładanych celów

Celem usługi jest stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających osiąganie celów w organizacji. Służy temu narzędzie stanowiące ogniwo łaczące cel z rezultatem – mechanizmy katalityczne.

Dowiedz się więcej

 

osiąganie celów - mechanizmy katalityczne

Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana

Celem usługi jest zdiagnozowanie stanu obecnego oraz docelowego kultury organizacyjnej oraz przeprowadzenie zmiany kulturowej. Badanie prowadzone jest metodą kwestionariuszową w oparciu o model wartości konkurujących (OCAI).

Dowiedz się więcej

Kultura organizacyjna

Poszukujesz usługi doradczej? Skontaktuj się z nami!

Możesz też zadzwonić pod nr telefonu: 602 605 952