Doradztwo

Doradztwo Value Creation

Value Creation oferuje swoim klientom doradztwo w obszarze zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi i kultury organizacji. Realizacja usługi doradczej jest podporządkowana korzyściom biznesowym klienta oraz wzrostowi kompetencji uczestników.

Oferujemy usługi doradcze w wersji stacjonarnej (w siedzibie Klienta) oraz w formie zdalnej (online). Wiesz “Co” chciałbyś udoskonalić w swojej organizacji? Wesprzemy Cię naszym “know-how”.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do usług w wysokości 50-80% dla firm sektora MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Sprawdź dostępność dofinansowania i zasady korzystania u operatora funduszy europejskich w twoim województwie.

Definiowanie celów strategicznych – BHAG-i (Wielkie, Niebezpieczne i Zuchwałe Cele) 

Celem usługi jest zdefiniowanie angażujących celów strategicznych, zgodznie z koncepcą BHAG-ów – Wielkich Zuchwałych Celów stanowiących prawdziwe wyzwanie oraz wskazujących kierunek działań w przyjętej perspektywie czasowej.

Dowiedz się więcej

Cele strategiczne - BHAG

Wdrożenie OKR w organizacji

Celem usługi jest wdrożenie metody ustalania, przeglądu i mierzenia realizacji celów OKR (Objectives and Key Results) w całej organizacji od szczebla Zarządu do poziomu zespołów. Usługa obejmuje cztery fazy.

Dowiedz się więcej

Cele kwartalne OKR

Konstruowanie mechanizmów wspierających osiąganie zakładanych celów

Celem usługi jest stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających osiąganie celów w organizacji. Służy temu narzędzie stanowiące ogniwo łaczące cel z rezultatem – mechanizmy katalityczne.

Dowiedz się więcej

 

osiąganie celów - mechanizmy katalityczne

Tworzenie i rewizja modelu biznesowego

Celem usługi jest stworzenie lub aktualizacja modelu biznesowego firmy z myślą o zmianie przestarzałego modelu, generowaniu wartości, tworzeniu nowej firmy lub usprawnieniu swojej organizacji. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem szablonu modelu biznesowego, którego osią jest propozycja wartości.

Dowiedz się więcej

Model biznesowy - tworzenie, aktualizacja

Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana

Celem usługi jest zdiagnozowanie stanu obecnego oraz docelowego kultury organizacyjnej oraz przeprowadzenie zmiany kulturowej. Badanie prowadzone jest metodą kwestionariuszową w oparciu o model wartości konkurujących (OCAI).

Dowiedz się więcej

Kultura organizacyjna

Poszukujesz usługi doradczej? Skontaktuj się z nami!

Możesz też zadzwonić pod nr telefonu: 602 605 952