Przejdź do treści

Mechanizmy wspierające osiąganie celów

osiąganie celów - mechanizmy katalityczne

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest stworzenie skutecznych mechanizmów wspierających osiąganie celów w organizacji. Służy temu narzędzie stanowiące ogniwo łaczące cel z rezultatem – mechanizmy katalityczne.

Opis usługi:

Usługa obejmuje trzy fazy:

 1. Konstruowanie mechanizmów katalitycznych,
 2. Planowanie wdrożenia mechanizmów katalitycznych w organizacji.
 3. Wdrożenie.

Faza pierwsza (Konstruowanie) jest realizowana w formie warsztatu, w trakcie którego konsultant Value Creation wspomaga uczestników konstruujących mechanizmy katalityczne wspierające osiąganie celów organizacji.

Zakres jednodniowego warsztatu konstruowania mechanizmów katalitycznych:

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Omówienie koncepcji mechanizmów katalitycznych oraz pięciu właściwości mechanizmu katalitycznego,
 3. Przykłady mechanizmów katalitycznych obrazujące ich działanie jako narzędzia prowadzącego od celu do rezultatu,
 4. Konstruowanie mechanizmów katalitycznych dla wybranych celów organizacji,
 5. Prezentacja wyników prac oraz omówienie wniosków,
 6. Podsumowanie warsztatu.

Faza druga (Planowanie wdrożenia) jest realizowana w formie warsztatu, w trakcie którego konsultant Value Creation wspomaga uczestników planujących wdrożenie mechanizmów katalitycznych.

Zakres dwudniowego warsztatu planowania wdrożenia mechanizmów katalitycznych:

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Omówienie sposobu pracy na warsztacie,
 3. Opracowanie  Strategicznego Planu Wdrożenia w formie one-page plan,
 4. Przygotowanie zestawu szczegółowych działań oraz wybór działań priorytetowych, w tym sposobu komunikowania mechanizmów pracownikom,
 5. Wypracowanie metod monitorowania wdrożenia,
 6. Podsumowanie warsztatu.

Faza trzecia (Wdrożenie) obejmuje wsparcie działań wdrożeniuwych przez konsultanta Value Creation. W fazie tej konsultant wspomaga uczestników w trakcie retrospektyw oraz spotkań planujących kolejne etapy wdrożenia.

Rezultaty:

Faza 1

 • skonstruowane mechanizmy katalityczne wspierające osiąganie zakładanych celów – mobilizujące narzędzia łaczące aspiracje z realizacją,
 • uczestnicy warsztatów  rozumieją i potrafią wykorzystywać koncepcję oraz właściwości mechanizmów katalitycznych w stopniu pozwalającym na ich wykorzystanie do wspierania kolejnych celów.

Faza 2

 • opracowany jednostronicowy Plan Strategiczny,
 • przygotowany zestaw działań wdrożeniowych,
 • opracowany sposób monitorowania wdrożenia.

Faza 3

 • wdrożone mechanizmy katalityczne.

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, które są  odpowiedzialne za skuteczną realizację celów organizacji.

Narzędzia / metody:

 • Mechanizmy katalityczne (koncepcja),
 • Szablon Planu Strategicznego,
 • Praca w grupach,
 • Dyskusja moderowana.