Szkolenia

Szkolenia Value Creation

Value Creation oferuje swoim klientom szkolenia tworzące wartość, czyli takie, których program i metody szkolenia są podporządkowane korzyściom biznesowym klienta oraz wzrostowi kompetencji uczestników.

Oferujemy szkolenia zamknięte (dedykowane firmom, dla grup od 5 osób) oraz szkolenia otwarte – w wersji stacjonarnej oraz w formie zdalnej. (online)

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń w wysokości 50-80% dla firm sektora MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Sprawdź dostępność dofinansowania i zasady korzystania u operatora funduszy europejskich w twoim województwie.

Więcej niż zarządzanie przez cele – siła BHAG-ów i OKR-ów

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających  skutecznie planować cele długoterminowe (BHAG-i) oraz kwartalne (OKR-y) oraz wdrożyć nowoczesne zarządzanie przez cele w organizacji.

Dowiedz się więcej

Więcej niż zarządzanie przez cele

Od celu do rezultatu – efektywna realizacja celów

Celem warsztatu jest nabycie przez Uczestników wiedzy oraz umiejętności pozwalających  stworzyć i stosować skuteczne narzędzia stanowiące ogniwo między celem i rezultatem.

Dowiedz się więcej

Od celów do rezultatu

Krytyczne myślenie – podstawa podejmowania właściwych decyzji

Celem warsztatu jest rozwinięcie przez Uczestników kompetencji krytycznego myślenia, które pozwalają stereotypy, mity i przekonania zastąpić realną wiedzą oraz poznanie modeli i narzędzi wspierających krytyczne myślenie.

 

Krytyczne myślenie

Esencjalista – zarządzanie własną efektywnością

Celem warsztatu jest poprawa efektywności działań i jakości życia Uczestników poprzez uświadomienie istoty esencjalizmu oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania na co dzień zasady: MNIEJ, ALE LEPIEJ.  Uczestnicy poznają mechanizmy i narzędzia odróżniania rzeczy trywialnych od naprawdę ważnych (Eksploracja), fazę pozbywania się rzeczy nieważnych (Eliminacja) oraz ułatwiania robienia rzeczy naprawdę ważnych (Działanie).

Esencjalista - zarządzanie efektywnością

Asertywność i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania menedżerów i pracowników poprzez wypracowanie zachowań asertywnych opartych o techniki i narzędzia asertywnej komunikacji oraz praktyczne przećwiczenie metod rozmów w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

Dowiedz się więcej

Asertywność i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Zarządzanie konfliktem – skutecznie i z klasą

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania zespołów i osiągania celów, dzięku rozwojowi umiejętności radzania sobie w sytuacjach konfliktowych oraz wykorzystania zarządzania konfliktem do budowy zaangażowania w zadania.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie konfliktem

Negocjacje – kluczowe kompetencje i narzędzia

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności osiągania celów negocjacji dzięki doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia negocjacji wieloaspektowych oraz wielokryterialnych z wykorzystaniem poznanych technik i narzędzi.

Dowiedz się więcej

Negocjacje

Efektywność zespołu rozproszonego i tradycyjnego

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu realizacji celów przez zespoły rozproszone i tradycyjne oraz wzrost satysfakcji pracowników z pracy zespołowej poprzez rozpoznanie i radzenie sobie z barierami pracy zespołowej.

Dowiedz się więcej

Interesuje Cię szkolenie? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia zamkniętego (również w formie zdalnej)