Przejdź do treści

SZKOLENIA

Szkolenia Value Creation

Value Creation wspiera swoich klientów w rozwoju i doskonaleniu organizacji poprzez szkolenia tworzące wartość, czyli takie, których program i metody szkolenia są podporządkowane korzyściom biznesowym klienta oraz wzrostowi kompetencji uczestników.

Myślisz o przedsiębiorstwie przyszłości już dziś, a może chcesz udoskonalić istniejący model biznesowy i wzmocnić rozwojem kompetencji pracowników? Wesprzemy Cię poprzez szkolenia i doradztwo

Oferujemy szkolenia zamknięte (dedykowane firmom, dla grup od 5 osób) oraz szkolenia otwarte – w wersji stacjonarnej oraz w formie zdalnej (online).

Podczas szkolenia dowiesz się jak skutecznie formułować i realizować cele firmowe i zespołowe, wdrożyć i monitorować proces OKR w firmie. Szkolenie w formie online (na żywo) trwa 8 godzin – spotykamy się przez 4 dni po dwie godziny od 10.00 do 12.00 (poniedziałek-czwartek).

OKR - warsztat online

Dowiedz się więcej

METODA OKR – FUNDAMENTY

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy na temat metody OKR (Objectives and Key Results), zasad planowania i przeglądu celów, procesu wdrożenia oraz korzyści wynikających z wdrożenia metody w organizacji.

Metoda OKR to więcej niż tradycyjne Zarządzanie przez Cele.

OKR - Metoda Objectives and Key Results

Dowiedz się więcej

Przywódca Transformacji OKR

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających na zainicjowanie i przewodzenie transformacji zarządzania celami w firmie z wykorzystaniem metody OKR (Objectives and Key Results) oraz zdobycie umiejętności   planowania celów OKR, monitorowania procesu  wdrożenia OKR-ów oraz komunikowania korzyści wynikających z wdrożenia metody w organizacji.

Dowiedz się więcej

Przywódca Transformacji OKR

Trener Wewnętrzny OKR – Internal OKR Master

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników pogłębionej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze OKR, które umożliwią na wykorzystanie kompetencji w rzeczywistych sytuacjach związanych z wdrażaniem metody OKR (Objectives and Key Results) i wspieraniem procesu OKR w firmie. 

Dowiedz się więcej

trener wewnętrzny OKR

CELE STRATEGICZNE ORGANIZACJI – siła BHAG-ów

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających  skutecznie planować strategiczne cele długoterminowe (BHAG-i) oraz wdrożyć nowoczesne zarządzanie przez cele w organizacji.

Dowiedz się więcej

Więcej niż zarządzanie przez cele

SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

Celem warsztatu jest udoskonalenie przez Uczestników umiejętności zarządzania zmianami poprzez uczestnictwo w symulacji biznesowej obrazującej roczny proces wdrożenia istotnej zmiany w firmie.

Dowiedz się więcej

Symulacja biznesowa Change Masters

Od celu do rezultatu – efektywna realizacja celów

Celem warsztatu jest nabycie przez Uczestników wiedzy oraz umiejętności pozwalających  stworzyć i stosować skuteczne narzędzia stanowiące ogniwo między celem i rezultatem.

Dowiedz się więcej

Od celów do rezultatu

Esencja przywództwa – przywództwo w świecie VUCA

Celem warsztatu jest poprawa efektywności działań organizacji i zespołów poprzez doskonalenie kompetencji przywódczych menedżerów i liderów poprzez nabycie umiejętności stosowania na co dzień zasady wybierania najlepszych opcji, które zainspirują i zaangażują pracowników oraz pozwolą im zrealizować mniej rzeczy, ale lepiej.

Dowiedz się więcej

Przywództwo - Esencja przywództwa w świecie VUCA

Krytyczne myślenie – podstawa podejmowania właściwych decyzji

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania menedżerów i pracowników poprzez nabycie umiejętności krytycznego stanowiącego podstawę oceny sytuacji i podejmowania decyzji. Krytyczne myślenie pozwala na ocenę otaczającej nas rzeczywistości oraz uświadomienie sobie, jak bardzo różni się ona od wniosków wyciąganych intuicyjnie lub “na chłopski rozum”. Uniknięcie pułapek podejmowania decyzji jest możliwe dzięki poznaniu modeli i narzędzi wspierających krytyczne myślenie.

Dowiedz się więcej

Krytyczne myślenie

Esencjalista – zarządzanie efektywnością w świecie VUCA

Celem warsztatu jest poprawa efektywności działań i jakości życia Uczestników poprzez uświadomienie istoty esencjalizmu oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania na co dzień zasady: MNIEJ, ALE LEPIEJ.  Uczestnicy poznają mechanizmy i narzędzia odróżniania rzeczy trywialnych od naprawdę ważnych (Eksploracja), fazę pozbywania się rzeczy nieważnych (Eliminacja) oraz ułatwiania robienia rzeczy naprawdę ważnych (Działanie).

Dowiedz się więcej

Esencjalista - zarządzanie efektywnością

Efektywność zespołu rozproszonego i tradycyjnego

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu realizacji celów przez zespoły rozproszone i tradycyjne oraz wzrost satysfakcji pracowników z pracy zespołowej poprzez rozpoznanie i radzenie sobie z barierami pracy zespołowej.

Dowiedz się więcej

Efektywny zespół