Przejdź do treści

Trener Wewnętrzny OKR – Internal OKR Master

trener wewnętrzny OKR

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników pogłębionej wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze OKR, które umożliwią na wykorzystanie kompetencji w rzeczywistych sytuacjach związanych z wdrażaniem metody OKR (Objectives and Key Results) i wspieraniem procesu OKR w firmie. 

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • zna i rozumie koncepcję OKR – Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów,
 • jest świadomy potrzeb różnych grup interesariuszy i odbiorców transformacji (wdrożenia),
 • potrafi przekazać (komunikować) korzyści płynące z właściwie postawionych celów dla realizacji strategii firmy oraz motywacji i zaangażowania zespołów oraz  pracowników,
 • potrafi sporządzić plan i harmonogram wdrożenia OKR w firmie,
 • potrafi prowadzić bieżącą komunikację w ramach projektu wdrożenia OKR i procesu OKR,
 • zna zasady formułowania Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów oraz potrafi wspierać formułowanie na roczne celów OKR dla firmy oraz kwartalnych celów OKR w zespołach,
 • jest świadomy wagi uzgadniania celów w organizacji i potrafi wesprzeć uzgadnianie celów w pionie i w poziomie,
 • zna proces OKR oraz rozumie rolę Trenera Wewnetrznego OKR na jego poszczególnych etapach,
 • potrafi prowadzić i facylitować spotkania w ramach cykli procesu OKR,
 • rozumie ludzki wymiar projektu wdrożenia OKR i potrafi rozpoznać główne przeszkody w procesie wdrożenia OKR oraz radzić sobie z tymi przeszkodami.

Dla kogo:

Menedżerowie i pracownicy, którzy są zainteresowani wspieraniem wdrożenia OKR w firmie, podniesieniem efektywności realizacji strategii dzięki  stawianiu właściwych celów oraz doskonaleniem procesu OKR,  pełniąc rolę Trenera Wewnętrznego OKR (Internal OKR Master).

Program (cykl - trzy warsztatty jednodniowe):

WARSZTAT 1

1. Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • dlaczego potrzebujemy nowej metody zarządzania celami? – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników,
 • dlaczego „stare” zarządzanie przez cele nie działa?

2. Kluczowe aspekty koncepcji OKR (Objectives & Key Results):

 • formuła OKR/I,
 • proces,
 • podejście,
 • kontekst.

3. Potrzeby i korzyści z wdrożenia OKR rożnych grup odbiorców transformacji 

 • korzyści dla zarządu,
 • korzyści dla menedżerów,
 • korzyści dla pracowników.

4. Plan wdrożenia OKR

 • jaki jest prawdziwy cel wdrożenia metody OKR?
 • jak sporządzić „One-Page Plan” i harmonogram transformacji,
 • jak przygotować firmę do transformacji? Rola Trenera Wewnętrznego i zewnętrznego OKR Coacha.

 Podsumowanie 1 dnia

 • retrospektywa,
 • post-work (zadanie do wykonania między warsztatami)

WARSZTAT 2

1. Omówienie zadań wykonanych między warsztatami

2. Proces OKR z punktu widzenia Trenera Wewnętrznego OKR

 • role w procesie OKR (Przywódca transformacji, OKR Trener Wewnętrzny, OKR Coach Transformacji)
 • dlaczego Trener Wewnętrzny jest niezbędny dla powodzenia wdrożenia OKR?
 • etapy procesu (cykl OKR i cykl zarządzania zmianą)

3. Od strategii firmy do celów okresowych OKR

 • Strategia firmy – ile może być priorytetów,
 • Cele roczne OKR i ich uzgadnianie,
 • Cele okresowe OKR – jak sformułować kwartalny OKR dla poszczególnych zespołów? Jak uzgadniać cele okresowe?
 • Jak monitorować proces OKR? Rola wizualizacji procesu.

4. Trener Wewnętrzny w procesie komunikowania wdrożenia OKR – bez komunikacji nie ma sukcesu wdrożenia OKR

 • cele komunikacji
 • przydatne modele i narzędzia komunikacji
 • proces komunikacji w trakcie wdrożenia.

Podsumowanie 2 dnia

 • retrospektywa,
 • post-work (zadanie do wykonania między warsztatami)

WARSZTAT 3

1. Omówienie zadań wykonanych między warsztatami

2. Ludzki aspekt wdrożenia OKR

 • każda zmiana rodzi opór? Rodzaje reakcji pracowników na wdrożenie OKR, i sposoby radzenia sobie z reakcjami,
 • źródła reakcji na transformację i metody postępowania,
 • typologia postaw wobec transformacji – jak budować zaangażowanie we wdrożenie OKR.

3. Co może pójść nie tak?

 • jak pogodzić zadania operacyjne z realizacją OKR? KPI a OKR.
 • zadania Trenera Wewnętrznego,

4. Co robić jeśli transformacja utknie?

 • metody zdobywania informacji zwrotnych oraz radzenia sobie z przeszkodami.

5. Jak zaplanować poprowadzić retrospektywę, przegląd statusowy, podsumowanie realizacji OKR?

Podsumowanie warsztatów

Czas trwania warsztatu:

Szkolenie trwa trzy dni  (3 x 8 h szkoleniowych).

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin