Przejdź do treści

Esencja przywództwa – przywództwo w świecie VUCA

Przywództwo - Esencja przywództwa w świecie VUCA

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest poprawa efektywności działań organizacji i zespołów poprzez doskonalenie kompetencji przywódczych menedżerów i liderów poprzez nabycie umiejętności stosowania na co dzień zasady wybierania najlepszych opcji, które zainspirują i zaangażują pracowników oraz pozwolą im zrealizować mniej rzeczy, ale lepiej.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • rozumie na czym polega esencjalistyczne przywódwo – jakie korzyści przynosi eliminowanie tego, co nieważne i skupianie się na kwestiach najważniejszych,
 • zna i potrafi działać w ramach trzech faz procesu prowadzącego do skupienia się na najważniejszych celach: Eksploracja – Eliminacja – Działanie,
 • potrafi zarządzać strumieniem zadań, aby nie dać się wpędzić w pułapkę „rozgrzebania” wielu projektów i nie realizowania/kończenia żadnych,
 • zna, potrafi stosować w praktyce i przekazuje podwładnym zasady FCS dotyczące skupienia się na kwestiach najważniejszych, właściwej komunikacji oraz podejmowania decyzji,
 • potrafi rekrutować właściwych ludzi do zespołów, aby zapobiec osuwaniu się przedsiębiorstwa w mierność,
 • potrafi sformułować idealnie klarowne „ważne intencje” w miejsce niejasnych lub dość jasnych celów,
 • wykorzystuje przejrzystość i podział odpowiedzialności do wspierania rozwoju pracowników,
 • posiada umiejętność przekazywania właściwych informacji właściwym ludziom we właściwym czasie,
 • posiada i wykorzystuje narzędzia monitorowania rezultatów pracy zespołu.
 • potrafi ustalić prawdziwe priorytety,
 • potrafi zarządzać własnymi zasobami i energią w taki sposób, aby zachować zdolność do podejmowania właściwych decyzji.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, menedżerowie różnych szczebli, liderzy i koordynatorzy zespołów, kierownicy projektów i inne osoby, którym zależy na efektywnym wyborze i realizacji najważniejszych celów oraz odrzuceniu spraw nieistotnych.

Program:

DZIEŃ 1

Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • przywódca w świecie VUCA i siła MNIEJ, ALE LEPIEJ.

1 Podstawy esencjalistycznego przywództwa

 • proces zarządzania efektywnością – Eksploracja – Eliminacja – Działanie,
 • radzenie sobie w rzeczywistości VUCA dzięki dokonywaniu wyboru.

2. Eksploracja – odróżnianie celów i zadań naprawdę ważnych od nieistotnej reszty

 • pięć aspektów umożliwiających przywódcy badanie, tego co ważne:
  1. stworzenie przestrzeni do koncentracji i skupienia; zastosowanie metody Billa Gatesa,
  2. krytyczna analiza otoczenia – wyławianie sygnałów z szumu informacyjnego,
  3. kreatywność – zaproszenie umysłu do zabawy,
  4. ochrona własnych zasobów – utrzymanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji,
  5. przygotowanie twardych, ekstremalnych kryteriów wyboru tego, co ważne.

3. Eliminacja – zarządzanie strumieniem celów i działań

 • sztuka precyzowania celów – ćwiczenie wprowadzające „Deklaracja misji”,
 • jak sprecyzować cel zespołu i indywidualne cele jego członków? koncepcja „ważnej intencji”,
 • odwaga menedżerska – siła uprzejmej odmowy i umiejętność ustalania granic,
 • radzenie sobie z pułapkami zaangażowania w nieudane przedsięwzięcia,
 • doskonalenie umiejętności wyboru – podejmowanie decyzji / wybór opcji.

4. Działanie – skuteczne robienie rzeczy ważnych

 • system wykonywania rzeczy ważnych,
 • znowu VUCA – nie wszytko można przewidzieć – jak działać w takiej sytuacji?
 • identyfikacja i usuwanie przeszkód – „najwolniejszy piechur” i piramida 5 barier,
 • quick wins – znaczenie  małych zwycięstw,
 • skupienie się na zadaniu i porzucenie mitu wielozadaniowości.

DZIEŃ 2 

5. Esencja przywództwa w praktyce – model FCS

 • FOCUS = FCS:
  • (F) Mniej, ale lepiej,
  • (C) Właściwa komunikacja,
  • (S) Szybkość i jakość procesu decyzyjnego.

6. Tworzenie esencjalistycznego zespołu

 • jak wybierać właściwych pracowników?
 • jak zapobiegać „ekspansji palanctwa” w organizacji?
 • jak stawiać cele zespołowe? jak uzgadniać indywidualne priorytety?
 • jak utrzymać elestyczność i dzielić odpowiedzialność w celu zaangażowania pracowników?
 • narzędzie delegowania – Delegation Poker.

7. Esencja komunikacji

 • jak zbierać informacje zwrotne?
 • jak przekazywać zwięzłe, jasne komunikaty?

8. Monitorowanie postępów

 • jak kontrolować liczbę zadań realizowanych przez członków zespołu?
 • wykorzystanie tablicy Kanban,
 • spotkania zespołu – stand-upy i retrospektywy.

Podsumowanie

 

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin