Metoda OKR – zwinne zarządzanie przez cele

Więcej niż zarządzanie przez cele

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy na temat metody OKR (Objectives and Key Results) oraz kompetencji pozwalających na formułowanie i uzgadnianie rocznych i kwartalnych OKR-ów oraz zaplanowanie procesu zwinnego zarządzania przez cele (OKR) w organizacji.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • jest świadomy roli właściwie postawionych celów dla rozwoju firmy oraz motywacji i zaangażowania zespołów oraz  pracowników.
 • wie czym są i zna charakterystykę celów OKR – Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów stymulujących postęp i sprzyjających rozwojowi pracowników,
 • potrafi formułować cele roczne oraz kwartalne i kluczowe rezultaty (OKR-y) wynikające ze strategii firmy,
 • zna proces OKR obejmujący realizację i przegląd celów okresowych,
 • zna kroki umożliwiające wdrożenie OKR-ów w organizacji.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów i inne osoby, które są zainteresowane stawianiem właściwych celów oraz wdrożeniem metody OKR w organizacji.

Program (warsztat jednodniowy):

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników.

2 Psychologia stawiania celów – istota motywacji wewnętrznej

 • trzy kluczowe elementy budujące motywację pracowników,
 • dlaczego “stare” zarządzanie przez cele nie działa?
 • cechy właściwego zarządzania przez cele.

3. Od strategii do realazacji, czyli OKR-y

 • czym jest metoda OKR,
 • od celów strategicznych do celów zespołów – uzgadnianie, a nie kaskadowanie celów,
 • istota OKR-ów:
  • Objectives (Osiągnięcia),
  • Key Results (Kluczowe Rezultaty),
  • Działania.

4. Przebieg procesu planowania i przeglądu OKR-ów

 • proces i zasady formułowania celów:
  • liczba celów rocznych i kwartalnych (okresowych),
  • miary sukcesu,
  • przeglądy realizacji celów oraz retrospektywy – częstotliwość, struktura spotkania.
 • kontekst i podejście do metody OKR:
  • osadzenie w realiach organizacji,
  • sposób pracy z OKR-ami.

 5. Jak wdrożyć OKR-y w organizacji – cztery kroki

 • krok 1 – kluczowy ineresariusz,
 • krok 2 – OKR-y na najwyższym poziomie, czyli zacznij od strategii i Zarządu,
 • krok 3 – próba generalna, czyli pilot,
 • krok 4 – wdrożenie w całej organizacji,
 • trzy determinaty sukcesu:
  • powszechność wyznaczania celów,
  • przejrzystość procesu,
  • zwinność.
 • jak ustrzec się błędów?

Podsumowanie

 

Interesuje Cię szkolenie zamknięte?

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia zamkniętego dedykowenego grupie uczestników z Twojej organizacji (również w formie zdalnej)

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa jeden dzień szkoleniowy (8 h szkoleniowych).

Zgłoś się na szkolenie otwarte!

Zarezerwuj miejsce na warsztacie już dziś

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin