Przejdź do treści

Metoda OKR – Fundamenty

Więcej niż zarządzanie przez cele

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy na temat metody OKR (Objectives and Key Results) i zasad planowania celów, procesu  wdrożenia OKR-ów oraz korzyści wynikających z wdrożenia metody w organizacji.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • jest świadomy roli właściwie postawionych celów dla realizacji strategii firmy oraz motywacji i zaangażowania zespołów oraz  pracowników.
 • wie czym są i zna charakterystykę celów OKR – Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów stymulujących postęp i sprzyjających rozwojowi pracowników,
 • posiada wiedzę o zasadach formułowania Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów oraz przećwiczył stawianie celów,
 • zna proces OKR obejmujący planowanie, realizację i przegląd celów okresowych,
 • zna kroki umożliwiające wdrożenie OKR-ów w organizacji,
 • potrafi rozpoznać główne przeszkody w procesie wdrożenia OKR i radzić sobie z tymi przeszkodami.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów i inne osoby, które są zainteresowane stawianiem właściwych celów oraz wdrożeniem metody OKR w organizacji.

Program (warsztat jednodniowy – 8 godzin):

Najbliższe szkolenie otwarte w formie online: 11.06.2024 od 9.00 do 16.15.

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów, doświadczenia uczestników.

2 Psychologia stawiania celów – istota motywacji wewnętrznej

 • trzy kluczowe elementy budujące motywację pracowników,
 • dlaczego „stare” zarządzanie przez cele nie działa?
 • cechy właściwego zarządzania celami.

3. Od strategii do realizacji, czyli OKR-y

 • czym jest metoda OKR? Cztery aspekty metody OKR,
 • od celów strategicznych do celów zespołów – uzgadnianie, a nie kaskadowanie celów,
 • istota OKR-ów:
  • Objectives (Osiągnięcia),
  • Key Results (Kluczowe Rezultaty),
  • Działania.
 • co może pójść nie tak?

4. Przebieg procesu planowania i przeglądu OKR-ów, czyli uczenie się i doskonalenie procesu w trakcie każdego cyklu

 • proces i jego składowe:
  • cele rocznych i kwartalne (okresowe),
  • przeglądy realizacji celów oraz retrospektywy,
 • kontekst i podejście do metody OKR,
 • co może pójść nie tak?

 5. Jak wdrożyć OKR-y w organizacji – cztery kroki

 • krok 1 – kluczowy interesariusz,
 • krok 2 – OKR-y na najwyższym poziomie, czyli zacznij od strategii i Zarządu,
 • krok 3 – próba generalna, czyli pilot,
 • krok 4 – wdrożenie w całej organizacji,
 • determinanty sukcesu,
 • co może pójść nie tak?

Podsumowanie

 

Interesuje Cię szkolenie zamknięte?

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia zamkniętego dedykowenego grupie uczestników z Twojej organizacji (również w formie zdalnej)

Kontakt

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa jeden dzień szkoleniowy (8 h szkoleniowych).

Zgłoś się na szkolenie otwarte!

Zarezerwuj miejsce na warsztacie już dziś

Wypełnij zgłoszenie

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin


Sprawdź terminy szkoleń otwartych