Więcej niż zarządzanie przez cele – siła BHAG-ów i OKR-ów

Więcej niż zarządzanie przez cele

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających  skutecznie planować cele długoterminowe (BHAG-i) oraz kwartalne (OKR-y) oraz wdrożyć nowoczesne zarządzanie przez cele w organizacji.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • jest świadomy roli właściwie postawionych celów dla rozwoju firmy oraz motywacji i zaangażowania pracowników.
 • zna cechy celów strategicznych stymulujących postęp i sprzyjających rozwojowi pracowników,
 • potrafi formułować Wielkie, Zuchwałe Cele – BHAG-i,
 • potrafi tworzyć BHAG na poziomie wizji organizacji, 
 • wie czym są OKR – (Objectives and Key Results),
 • potrafi formułować cele kwartalne i kluczowe rezultaty (OKR-y) wynikające ze strategii firmy,
 • zna kroki umożliwiające wdrożenie OKR-ów w organizacji.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów i inne osoby, które są zainteresowane stawianiem właściwych celów oraz wdrożeniem praktyki zarządzania przez cele w organizacji.

Program (warsztat dwudniowy):

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników.

2 Psychologia stawiania celów – istota motywacji wewnętrznej

 • trzy kluczowe elementy budujące motywację pracowników,
 • dlaczego “stare” zarządzanie przez cele nie działa?
 • cechy właściwego zarządzania przez cele.

2. BHAG-i – Wielkie, Zuchwałe Cele – wizje i cele strategiczne

 • nie każda organizacja, która ma wizję, jest wizjonerska – ćwiczenie,
 • cechy BHAG-ów:
  • Big (Wielkie),
  • Hairy (Niebezpieczne, Włochate),
  • Audicious (Zuchwałe),
  • Goals (Cele),
 • BHAG-i a strefa komforu i bezpieczeństwa,
 • BHAG-i a wizja organizacji.

3. Tworzenie wizji organizacji z wykorzystaniem modelu BHAG,

 • po co nam wizja organizacj?
 • struktura wizji, czyli strategiczne yin i yang:
  • nadrzędna ideologia (cel, wartości),
  • wyobrażana przyszłość (stan docelowy zapisany jako BHAG).
 • metody tworzenia BHAG-ów na poziomie wizji – cztery kategorie wspomagające formułowanie celów.

4. Od strategii do relaizacji, czyli OKR-y

 • czym są OKR-y,
 • od celów Zarządu do celów zespołów, więcej niż kaskadowanie celów,
 • istota OKR-ów:
  • Objectives (Osiągnięcia),
  • Key Results (Kluczowe Rezultaty),
 • zasady formułowania celów:
  • liczba celów kwartalnych,
  • miary sukcesu,
  • przeglądy realizacji celów – częstotliwośc, struktura spotkania.

 5. Jak wdrożyć OKR-y w organizacji – cztery kroki

 • krok 1 – kluczowy ineresariusz,
 • krok 2 – OKR-y na najwyższym poziomie, czyli zacznij od Zarządu,
 • krok 3 – próba generalna, czyli pilot,
 • krok 4 – wdrożenie w całej organizacji,
 • trzy determinaty sukcesu:
  • powszechność wyznaczania celów,
  • przejrzystość procesu,
  • zwinność.
 • jak ustrzec się błędów?

Podsumowanie

 

Interesuje Cię szkolenie zamknięte?

Skontaktuj się z nami w sprawie szkolenia zamkniętego dedykowenego grupie uczestników z Twojej organizacji (również w formie zdalnej)

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa dwa dni szkoleniowe (16 h szkoleniowych).

Zgłoś się na szkolenie otwarte!

Zarezerwuj miejsce na warsztacie już dzić

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin