Przejdź do treści

Cele strategiczne organizacji – siła BHAG-ów

Więcej niż zarządzanie przez cele

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających  skutecznie planować strategiczne cele długoterminowe (BHAG-i)  oraz wdrożyć nowoczesne zarządzanie przez cele w organizacji.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • jest świadomy roli właściwie postawionych celów dla rozwoju firmy oraz motywacji i zaangażowania pracowników.
 • zna cechy celów strategicznych stymulujących postęp i sprzyjających rozwojowi pracowników,
 • potrafi formułować Wielkie, Zuchwałe Cele – BHAG-i,
 • potrafi tworzyć BHAG na poziomie wizji organizacji, 
 • zna kolejne kroki umożliwiające wdrożenie strategii w organizacji.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, menedżerowie różnych szczebli, liderzy zespołów i inne osoby, które są zainteresowane stawianiem właściwych celów oraz wdrożeniem praktyki zarządzania przez cele w organizacji.

Program (warsztat dwudniowy):

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników.

2 Psychologia stawiania celów – istota motywacji wewnętrznej

 • trzy kluczowe elementy budujące motywację pracowników,
 • dlaczego „stare” zarządzanie przez cele nie działa?
 • cechy właściwego zarządzania przez cele.

3. BHAG-i – Wielkie, Zuchwałe Cele – wizje i cele strategiczne

 • nie każda organizacja, która ma wizję, jest wizjonerska – ćwiczenie,
 • cechy BHAG-ów:
  • Big (Wielkie),
  • Hairy (Niebezpieczne, Włochate),
  • Audicious (Zuchwałe),
  • Goals (Cele),
 • BHAG-i a strefa komforu i bezpieczeństwa,
 • BHAG-i a wizja organizacji.

4. Tworzenie wizji organizacji z wykorzystaniem modelu BHAG,

 • po co nam wizja organizacj?
 • struktura wizji, czyli strategiczne yin i yang:
  • nadrzędna ideologia (cel, wartości),
  • wyobrażana przyszłość (stan docelowy zapisany jako BHAG).
 • metody tworzenia BHAG-ów na poziomie wizji – cztery kategorie wspomagające formułowanie celów.

4. Od strategii do relaizacji, czyli OKR-y

 • czym są OKR-y.

Podsumowanie

 

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa dwa dni szkoleniowe (16 h szkoleniowych).

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin