Przejdź do treści

Od celu do rezultatu

Od celu do rezultatu

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest nabycie przez Uczestników wiedzy oraz umiejętności pozwalających  stworzyć i stosować skuteczne narzędzia oraz metody stanowiące ogniwo między celem i rezultatem.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • będą rozumieli koncepcję mechanizmów katalitycznych oraz ich rolę w osiąganiu wielkich celów (BHAG-ów),
 • będą potrafili konstruować mechanizmy katalityczne wspierające osiąganie celów dzięki znajomości pięciu właściwości mechanizmu katalitycznego,
 • będą potrafili zaangażować pracowników w osiąganie celów wykorzystując trzy czynniki wpływające na motywację wewnętrzną,
 • będą potrafili wspierać osiąganie celów krótkoterminowych (kwartalnych) dzięki wykorzystaniu instrumentu CFR,
 • będą potrafili stworzyć i zarządzać tablicą Kanban, aby monitorować osiąganie zakładanych celów.

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, które  chcą skutecznie realizować zakładane cele.

Program (warsztat dwudniowy):

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników.

2. Mechanizmy sprzyjające osiąganiu wielkich celów (BHAG-ów)

 • BHAG-i – Wielkie, Zuchwałe Cele,
 • korzystanie z mechanizmów katalitycznych do realizacji celów,
 • pięć właściwości mechanizmu katalitycznegp,
 • jak stworzyć mechanizm katalityczny dla własnego celu – ćwiczenie.

3. Wpływ motywacji wewnętrznej pracowników na osiąganie rezultatów

 • trzy czynniki budujące motywację wewnętrzną,
 • jak tworzyć cele motywujące do osiągania rezultatów?

4. Narzędzia wspierające osiąganie celów kwartalnych

 • cele kwartalne zapisane jako OKR-y – Objectives and Key Results,
 • instrument wspierający OKR – CFR w praktyce:
  • rozmowa,
  • informacja zwrotna,
  • docenienie.
 • metody prowadzenia rozmów, udzielania informacji zwrotnych i doceniania wspierające osiąganie celów,
 • jak wykorzytywać CFR na co dzień – ćwiczenia.

 5. Monitorowanie osiągania celów nastawione na rezultaty (tablica Kanban)

 • tablica Kanban,
 • mit wielozadaniowości jako przeszkoda w osiąganiu celów,
 • ustalanie limitów liczby zadań „W trakcie”,
 • jak dokonać przeglądu stanu realizacji zadań – „przestań zaczynać, zacznij kończyć”.

Podsumowanie

 

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa dwa dni szkoleniowe (16 h szkoleniowych).

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin