Przejdź do treści

KRYTYCZNE MYŚLENIE – Podejmowanie decyzji

Krytyczne myślenie

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania menedżerów i pracowników poprzez nabycie umiejętności krytycznego stanowiącego podstawę oceny sytuacji i podejmowania decyzji. Krytyczne myślenie pozwala na ocenę otaczającej nas rzeczywistości oraz uświadomienie sobie, jak bardzo różni się ona od wniosków wyciąganych intuicyjnie lub „na chłopski rozum”. Uniknięcie pułapek podejmowania decyzji jest możliwe dzięki poznaniu modeli i narzędzi wspierających krytyczne myślenie.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik:

 • potrafili dokonać oceny na podstawie faktów, działając w świecie VUCA oraz błednych przekonań płynących z pseudonauki,
 • zna 10 instynktów prowadzących umysł na manowce i wie, jak kontrolować te instynkty,
 • rozumie dwa rodzaje poznawania otoczenia (System 1 i System 2) i ich wpływ na procesy decyzyjne,
 • zna podstawowe mechanizmy błędów wyrabiania sobie opinii (model heurystyczny) i wie, jak można ustrzec się tych błędów,
 • jest świadomy wpływu skłonności do ryzyka na podejmowanie decyzji i potrafi w praktyce wykorzystywać teorię perspektywy,
 • zna i potrafi wykorzystać narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji.

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, których skuteczność zależy od umiejętności krytycznej oceny sytuacji i podjęcia decyzji na podstawie takiej oceny.

Program:

1. Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – problemy dotyczące procesu podejmowania decyzji – doświadczenia uczestników.

2. Proces podejmowania decyzji – „dużo prościej jest zebrać i opracować dane niż myśleć”

 • podjęcie decyzji to nie podejmowanie decyzji,
 • główne etapy procesu podejmowania decyzji – przygotowanie / podjęcie decyzji / wdrożenie,
 • kluczowa rola krytycznego myślenia na etapie przygotowania.

3. Dziesięć instynktów, które wypaczają obraz otaczającego nas świata 

 • ćwiczenie wprowadzające,
 • instynkt przepaści,
 • instynkt pesymizmu,
 • imstynkt prostej linii,
 • instynkt strachu,
 • instynkt wyolbrzymiania,
 • instynkt generalizowania,
 • instynkt przeznaczenia,
 • instynkt pojedynczej perspektywy,
 • instynkt szukania winowajcy,
 • instynkt pośpiechu,
 • jak poradzić sobie z instynktami wypaczającymi obraz otoczenia?

4. Psychologiczne pułapki podejmowania decyzji

 • dwa systemy poznania – System 1 i System 2, czyli rywalizacja między intuicją i logiką,
 • heurystyki, czyli radość kroczenia „na skróty”,
 • heurystyki i błędy poznawcze:
  • prawo małych liczb,
  • kotwice i kotwiczenie,
  • dostępność umysłowa,
  • reprezentatywność,
  • oceny łączone, czyli błąd koniunkcji,
  • powrót do średniej,
 • jak unikać pułapek podejmowania decyzji?

5. Jak skłonność do ryzyka wpływa na podejmowanie dycyzji

 • teoria perspektywy, czyli jak dokonujemy wyborów ekonomicznych,
 • wolisz 1000 zł czy szansę 50% na zdobycie 2000 zł? 

6. Struktura i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji

 • zdefiniowanie problemu,
 • gromadzenie i interpretacja danych,
 • przegląd opcji i podjęcie decyzji,
 • uzyskanie wsparcia i weryfikacja.

Podsumowanie

 

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin