Przejdź do treści

Efektywność zespołów tradycyjnych i rozproszonych

Efektywny zespół - efektywność zespołów

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu realizacji celów przez zespoły rozproszone i tradycyjne oraz wzrost satysfakcji pracowników z pracy zespołowej poprzez rozpoznanie i radzenie sobie z barierami pracy zespołowej.

Wartość dla uczestnika:

Udział w warsztatach ma na celu rozwój umiejętności współpracy i zarządzania zespołem rozproszonym oraz komunikacji w zespole poprzez identyfikację głównych barier współpracy i komunikacji oraz praktyczne przećwiczenie metod pokonywania tych barier.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

 • będą posiadali wiedzę o mechanizmach i skutkach rozproszenia zespołów,
 • będą w stanie zidentyfikować bariery komunikacyjne na linii menedżer – pracownicy oraz między członkami zespołu,
 • opanują narzędzia pozwalających na diagnozę i poprawę współpracy w zespole,
 • poznają metody skutecznego radzenia sobie z barierami współpracy oraz wpływające na dobrą komunikację w pracy zespołowej,
 • rozwiną nawyki efektywnej komunikacji usprawniającej przepływ informacji w zespole rozproszonym i firmie.

Dla kogo:

Menedżerowie, liderzy, koordynatorzy i członkowie tradycyjnych i wirtualnych zespołów funkcjonalnych oraz projektowych, którym zależy na podniesieniu efektywności pracy zespołowej.

Program:

  1. Istota współpracy w zespołach tradycyjnych i rozproszonych
  2. Charakterystyka zespołu rozproszonego oraz tradycyjnego – pros & cons,
  3. Doświadczenia uczestników dotyczące wspólpracy w zespołach tradycyjnych i zdalnych.
 1. Analiza potencjału zespołu
  • Diagnoza silnych i słabych stron zespołu – metoda badania zespołów – przyjrzyj się Twojemu zespołowi i wyciągnij wnioski,
  • Piramida efektywności zespołu i jej fundament,
  • Brak zaufania – podstawowa bariera efektywności zespołów rozproszonych,
  • Trzy elementy budujące zaufanie w zespołach,
  • Jak można (z)budować zaufanie w zespole rozproszonym?
 2. Partnerskie relacje w zespołach rozproszonych
  • Gra biznesowa „Eksperci” – praktyczna identyfikacja barier porozumienia w zespole tradycyjnycm i rozproszonym,
  • Bariera wzajemnego zrozumienia,
  • Metody unikania sytuacji trudnych w czasie pracy zepołowej,
  • Jak mówić, aby inni mnie rozumieli? Jak słuchać, abym ja rozumiał innych?
 3. Od komunikacji do relacji i efektywnej współpracy
  • Jak skutecznie komunikować się na różnych spotkaniach zespołu?
   • Stand-up meeting,
   • Retrospektywa,
   • Lean Coffee.
  • Skuteczne techniki komunikacji,
  • Trening komunikacji nastawionej na zwiększenie efektywności zespołów.
 4. Relacje ponad granicami
  • „Silosy” kontra sieci współpracy w organizacjach – gra biznesowa,
  • Przyczyny powstawania silosów komunikacyjnych w organizacji,
  • Radzenie sobie z silosami – jak przejść od izolacji do synergii.
 5.  W kierunku mistrzowskiego zarządzania zespołem rozproszonym
  • Kwestia odległości w zespołach rozproszonych – omówienie wyników badań dotyczących efektywności zespołów rozproszonych geograficznie,
  • Motywowanie w zarządzaniu zespołem rozproszonych – dyskusja i rekomendacje dla menedżerów,
  • Monitorowanie i wizualizacja wyników działania zespołu rozproszonego.
 6.  Podsumowanie
  • Retrospektywa i podsumowanie warsztatów,

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Marek Szewczyk