Efektywność zespołów tradycyjnych i rozproszonych

Cel biznesowy:

Celem warsztatów jest podniesienie poziomu realizacji celów przez zespoły rozproszone i tradycyjne oraz wzrost satysfakcji pracowników z pracy zespołowej.

Cel szkoleniowy:

Proponowane działania mają na celu rozwój umiejętności współpracy i zarządzania zespołem rozproszonym oraz komunikacji w zespole poprzez identyfikację głównych barier współpracy i komunikacji oraz praktyczne przećwiczenie metod pokonywania tych barier.
Cele szczegółowe to:

 • zdobycie wiedzy o mechanizmach i skutkach rozproszenia zespołów,
 • identyfikacja barier komunikacyjnych na linii menedżer – pracownicy oraz między członkami zespołu,
 • opanowanie narzędzi pozwalających na diagnozę i poprawę współpracy w zespole,
 • poznanie metod skutecznego radzenia sobie z barierami współpracy oraz wpływających na dobrą komunikację w pracy zespołowej,
 • rozwój nawyków efektywnej komunikacji usprawniającej przepływ informacji w zespole rozproszonym i firmie.

Grupa docelowa:

Menedżerowie, liderzy, koordynatorzy i członkowie zespołów funkcjonalnych i projektowych, którym zależy na podniesieniu efektywności pracy zespołowej.

Program:

 1. Istota współpracy w zespołach tradycyjnych i rozproszonych
  • Charakterystyka zespołu rozproszonego – pros & cons,
  • Pięć kryteriów rozproszenia geograficznego zespołu (dystans, strefa czasowa, izolacja, lokalizacja, nierównowaga) i skutki rozproszenia geograficznego,
  • Efektywna współpraca zespołów rozproszonych – cykl sukcesu zespołów rozproszonych – analiza i wnioski.
 2. Analiza potencjału zespołu
  • Diagnoza dysfunkcji zespołu – metoda badania zespołów rozproszonych – przyjrzyj się Twojemu zespołowi i wyciągnij wnioski,
  • Piramida efektywności zespołu i jej fundament,
  • Brak zaufania – Pierwsza bariera efektywności zespołów rozproszonych,
  • Obszar niepewności menedżera co do tego, czy pracownicy rzeczywiście pracują efektywnie – Motywacja 3.0 i koncepcja ROWE (środowisko pracy zorientowane na wyniki) jako metody zarządzania zespołem rozproszonym,
  • Jak można (z)budować zaufanie w zespole rozproszonym?
 3. Partnerskie relacje w zespołach rozproszonych
  • Gra biznesowa „Eksperci” – praktyczna identyfikacja barier porozumienia w zespole rozproszonym,
  • Druga bariera efektywności – bariera wzajemnego zrozumienia,
  • Metody unikania sytuacji trudnych w ramach zespołów rozproszonych,
  • Jak mówić, aby inni mnie rozumieli? Jak słuchać, abym ja rozumiał innych?
 4. Od komunikacji do relacji i efektywnej współpracy
  • Efektywne sieci komunikacji – według jakiego wzorca ma przebiegać komunikacja w zespole rozproszonych,
  • Jak skutecznie komunikować się na spotkaniach wirtualnych w formie Live Meetingu?
  • Typologia stylów komunikacji związana z odkrywaniem się i poszukiwaniem informacji zwrotnej – diagnoza własnego stylu komunikacji,
  • Charakterystyka czterech stylów komunikacji (ślepy, ukryty, zamknięty, otwarty) w odniesieniu do pracowników i menedżerów oraz bariery związanej z komunikacją międzystylową,
  • Metody rozmowy z osobami o różnych stylach komunikacji.
  • Trening komunikacji międzystylowej nastawionej na zwiększenie efektywności zespołów rozproszonych.
 5. Relacje ponad granicami
  • Bunkry funkcjonalne kontra sieci współpracy w organizacjach – gra biznesowa „Zanieczyszczanie jeziora”,
  • Przyczyny powstawania bunkrów funkcjonalnych i silosów komunikacyjnych w organizacji – bariera czwarta,
  • Radzenie sobie z silosami – jak przejść od izolacji do synergii,
  •  „Nieoczekiwane korzyści”, czyli efekt synergii w ramach współpracy w zespole.
 6.  W kierunku mistrzowskiego zarządzania zespołem rozproszonym
  • Kwestia odległości w zespołach rozproszonych – omówienie wyników badań dotyczących efektywności zespołów rozproszonych geograficznie,
  • Radzenie sobie z odległością w zarządzaniu zespołem rozproszonych – dyskusja i rekomendacje dla menedżerów,
  • Monitorowanie i wizualizacja wyników działania zespołu rozproszonego.
  • Zależność wyników zespołu od jakości procesów zorientowanych na zadania
 7.  Jak wdrażać nowe nawyki w codzienne życie zawodowe
 • Retrospektywa i podsumowanie warsztatów,
 • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu - Indywidualny Action Plan.

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Marek Szewczyk, Wiesław Grabowski