Przejdź do treści

Przywódca Transformacji OKR

Przywódca Transformacji OKR

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest zdobycie przez Uczestników kompetencji pozwalających na zainicjowanie i przewodzenie transformacji zarządzania celami w firmie z wykorzystaniem metody OKR (Objectives and Key Results) oraz zdobycie umiejętności   planowania celów OKR, monitorowania procesu  wdrożenia OKR-ów oraz komunikowania korzyści wynikających z wdrożenia metody w organizacji.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • zna koncepcję OKR – Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów
 • jest świadomy korzyści płynących z właściwie postawionych celów dla realizacji strategii firmy oraz motywacji i zaangażowania zespołów oraz  pracowników,
 • potrafi zakomunikować korzyści z jej wykorzystania w sposób angażujący odbiorców wdrożenia,
 • zna zasady formułowania Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów oraz potrafi przełożyć strategię firmy na roczne cele OKR oraz formułować kwartalne cele dla zarządu,
 • zna proces OKR oraz rozumie rolę kadry zarządzającej na jego poszczególnych etapach,
 • potrafi stworzyć strategię  wdrożenia OKR-ów w organizacji oraz monitorować wdrożenie,
 • potrafi rozpoznać główne przeszkody w procesie wdrożenia OKR i radzić sobie z tymi przeszkodami.

Dla kogo:

Członkowie kadry zarządzającej, właściciele firm oraz  menedżerowie wyższego szczebla, którzy są zainteresowani podniesieniem efektywności realizacji strategii dzięki  stawianiu właściwych celów oraz wdrożeniu metody OKR w organizacji, a w czasie wdrożenia będą „twarzą projektu” pełniąc rolę przywódcy transformacji OKR.

Program (cykl - trzy warsztaty jednodniowe):

WARSZTAT 1

1 Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • dlaczego potrzebujemy nowej metody zarządzania celami? – problemy w realizacji celów i czynniki wpływające na osiąganie rezultatów – doświadczenia uczestników,
 • dlaczego „stare” zarządzanie przez cele nie działa?

2 Istota metody OKR (Objectives & Key Results) – koncepcja OKR i jej cztery aspekty

 • formuła OKR/I,
 • proces,
 • podejście,
 • kontekst.

3. Korzyści z wdrożenia OKR dla rożnych grup odbiorców transformacji 

 • korzyści dla zarządu,
 • korzyści dla menedżerów,
 • korzyści dla pracowników.

4. Strategia transformacji

 • jaki jest prawdziwy cel wdrożenia metody OKR?
 • strategia wdrożenia – jak sporządzić „One-Page Plan” transformacji,
 • jak przygotować firmę do transformacji? Rola kadry zarządzającej.

 Podsumowanie 1 dnia

 • retrospektywa,
 • post-work (zadanie do wykonania między warsztatami)

WARSZTAT 2

1. Omówienie zadań wykonanych między warsztatami

2. Proces OKR z punktu widzenia kadry zarządzającej firmą

 • role w procesie OKR (Przywódca transformacji, OKR Trener Wewnętrzny, OKR Coach Transformacji)
 • etapy procesu

3. Od strategii firmy do jej realizacji

 • strategia firmy – od celów strategicznych do priorytetów rocznych,
 • cele roczne OKR – jak prawidłowo sformułować cel roczny?
 • cele okresowe OKR – jak sformułować kwartalny OKR dla zarządu?
 • jak wizualizować proces OKR, czyli jak w praktyce budować otwartość i zaufanie?

4. Komunikowanie wdrożenia OKR – bez komunikacji nie ma sukcesu wdrożenia OKR

 • cele komunikacji
 • przydatne modele i narzędzia komunikacji
 • pierwszy komunikat – budowa i wygłoszenie komunikatu
 • plan komunikacji w trakcie wdrożenia

Podsumowanie 2 dnia

 • retrospektywa,
 • post-work (zadanie do wykonania między warsztatami)

WARSZTAT 3

1. Omówienie zadań wykonanych między warsztatami

2. Ludzki aspekt wdrożenia OKR

 • każda zmiana rodzi opór? Rodzaje reakcji pracowników na wdrożenie OKR, i sposoby radzenia sobie z reakcjami,
 • źródła reakcji na transformację i metody postępowania,
 • typologia postaw wobec transformacji i metody angażowania ludzi o różnych postawach wobec OKR.

3. Co może pójść nie tak?

 • 5 pułapek na drodze wdrożenia OKR
 • jak pogodzić zadania operacyjne z realizacją OKR? KPI a OKR.
 • zadania lidera transformacji

4. Co robić jeśli transformacja utknie?

 • metody identyfikacji przeszkód oraz radzenia sobie z przeszkodami.

Podsumowanie warsztatów

Czas trwania warsztatu:

Szkolenie trwa trzy dni  (3 x 8 h szkoleniowych).

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin