Przejdź do treści

Esencjalista ? zarządzanie efektywnością w świecie VUCA

Esencjalista - zarządzanie efektywnością

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem warsztatu jest poprawa efektywności działań, a przy okazji i jakości życia Uczestników, poprzez uświadomienie istoty esencjalizmu oraz nabycie praktycznych umiejętności stosowania na co dzień zasady: MNIEJ, ALE LEPIEJ.  Uczestnicy poznają mechanizmy i narzędzia odróżniania rzeczy trywialnych od naprawdę ważnych (Eksploracja), pozbywania się rzeczy i spraw nieważnych i zbędnych (Eliminacja) oraz skupiania się na najistotniejszych kwestiach (Działanie).

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik:

 • rozumie jakie korzyści przynosi eliminowanie tego, co nieważne i skupianie się na kwestiach najważniejszych,
 • potrafi świadomie podejmować decyzje dotyczące sposobu zagospodarowania własnego czasu i energii,
 • zna trzy fazy procesu prowadzącego do skupienia się na najważniejszych celach: Eksploracja – Eliminacja – Działanie,
 • potrafi zbadać i ocenić szeroki zestaw możliwości przed wyborem którejkolwiek z nich,
 • zna i potrafi wykorzystać pięć aspektów badania, co naprawdę jest ważne,
 • posiada umiejętność odrzucania rzeczy nieistotnych i skupiania się na najważniejszych, postęoując w sposób budzący szacunek współpracowników, przełożonych i klientów,
 • potrafi ustalić prawdziwe priorytety,
 • aktywnie korzysta z narzedzi broniących jego granic,
 • potrafią wykonywać właściwe rzeczy w najłatwiejszy i pozbawiony przeszkód sposób.

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, którym zależy na efektywnej realizacji najważniejszych celów i odrzuceniu spraw nieistotnych. 

Program:

Wprowadzenie

 • przedstawienie się / agenda warsztatu / kontrakt,
 • cel i oczekiwane rezultaty warsztatu,
 • skąd się wziął ten temat – skąd się biorą frustracje w świecie VUCA i czy można zrobić wszystko?

1 Istota myślenia esencjalistów

 • ćwiczenie wprowadzające – „Porządkowanie szafy”,
 • metodyczne dążenie do mniej, czyli Eksploracja – Eliminacja – Działanie,
 • radzenie sobie w rzeczywistości VUCA dzięki dokonywaniu wyboru.

2. Eksploracja – odróżnianie tego, co naprawdę ważne od nieistotnej reszty

 • pięć aspektów umożliwiających badanie, tego co ważne:
  1. przestrzeń do koncentracji i skupienia; metody Billa Gatesa,
  2. patrzeć, aby dostrzec to, co istotne – wyławianie sygnałów z szumu informacyjnego,
  3. postawa dziecka – zaproszenie umysłu do zabawy,
  4. ochrona własnych zasobów – utrzymanie zdolności ustalania priorytetów; jak działa zmęczony, niewyspany mózg?
  5. przygotowanie twardych, ekstremalnych kryteriów wyboru tego, co ważne.

3. Eliminacja – pozbywanie się tego, co zbędne i niepotrzebne

 • sztuka precyzowania – ćwiczenie wprowadzające „Deklaracja misji”,
 • czy lajki na Facebooku są ważniejsze od spędzania czasu z bliskimi?
 • jak sprecyzować cel zespołu i indywidualne cele jego członków?
 • eliminacja wymaga odwagi – siła uprzejmej odmowy,
 • jak rezygnować z nieudanych przedsięwzięć?
 • radzenie sobie z pułapkami zaangażowania,
 • doskonalenie umiejętności wyboru – podejmowanie decyzji / wybór opcji,
 • ustalanie granic – jeszcze raz asertywna odmowa.

4. Działanie – skuteczne robienie rzeczy ważnych

 • system wykonywania rzeczy ważnych,
 • znowu VUCA – nie wszytko można przewidzieć – jak działać w takiej sytuacji?
 • identyfikacja i usuwanie przeszkód – „najwolniejszy piechur”,
 • znaczenie małych zwycięstw,
 • tworzenie właściwych nawyków,
 • skupienie się na zadaniu kontra mit wielozadaniowości.

Podsumowanie

 

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin