Przejdź do treści

Definiowanie celów strategicznych organizacji

Tworzenie celów strategicznych

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest zdefiniowanie angażujących celów strategicznych, zgodznie z koncepcą BHAG-ów – Wielkich Zuchwałych Celów stanowiących prawdziwe wyzwanie oraz wskazujących kierunek działań w przyjętej perspektywie czasowej.

Opis usługi:

Usługa jest realizowana w formie warsztatu strategicznego, w trakcie którego konsultant Value Creation wspiera uczestników formułujących cele strategiczne (długoterminowe) organizacji.

Usługa może też obejmować szerszy zakres działań związanych ztworzeniem wizji organizacji, gdzie BHAG-i stanowią tylko jeden z elementów wizji (cele strategiczne), a pozostałe to wartości organizacji i cel nadrzędny (misja organizacji).

Zakres jednodniowego warsztatu strategicznego formułowania celów:

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Omówienie koncepcji BHAG-ów – Wielkich, Niebezpiecznych, Zuchwałych Celów oraz zasad ich tworzenia,
 3. Przykłady właściwie i niewłaściwie sformułowanych celów w odniesieniu do rozwoju organizacji i motywacji pracowników,
 4. Formułowanie BHAG-ów – celów strategicznych organizacji,
 5. Prezentacja wyników prac oraz omówienie wniosków,
 6. Podsumowanie warsztatu.

Rezultaty:

 • sformułowane cele strategiczne zgodne z koncepcją BHAG-ów – stymulujące rozwój organizacji i motywujące pracowników,
 • uczestnicy warsztatów  rozumieją i potrafią wykorzystywać koncepcję Wielkich Zuchwałych Celów w stopniu pozwalającym na samodzielne tworzenie kolejnych celów strategicznych.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, menedżerowie i inne osoby zaangażowane w proces tworzenia celów strategicznych organizacji.

Narzędzia / metody:

 • BHAG-i (koncepcja),
 • Praca w grupach,
 • Dyskusja moderowana.