Modele biznesowe – tworzenie i rewizja

Modele biznesowe

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest stworzenie lub aktualizacja modelu biznesowego firmy z myślą o zmianie przestarzałego modelu, generowaniu wartości, tworzeniu nowej firmy lub usprawnieniu swojej organizacji.

Opis usługi:

Usługa jest realizowana z wykorzystaniem szablonu  modelu biznesowego, którego osią jest propozycja wartości. Tworzenie lub rewizja modelu biznesowego odbywa się na warsztacie realizowanym w formie tradycyjnej lub zdalnej.

Zakres warsztatu:

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Model biznesowy ukierunkowany na wartość tworzoną przez organizację,
 3. Omówienie fundamentalnych elementów modelu biznesowegu,
 4. Przedstawienie szablonu modelu biznesowego i sposobu pracy z szablonem,
 5. Rozwijanie bieżącego modelu / Tworzenie nowego modelu biznesowego,
 6. Omówienie i ocena modelu biznesowego,
 7. Podsumowanie warsztatu.

Po etapie planowania modelu następują fazy implementacji oraz zarządzania modelem biznesowym, które również mogą być wspierane przez konsultantów Value Creation.

Rezultaty:

 • zaprojektowany model biznesowy,
 • dokonana ocena modelu biznesowego.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, właściciele firm, menedżerowie różnych szczebli, oraz inne osoby, które zamierzają stworzyć nowy lub zrewidować istniejący model biznesowy organizacji.

Narzędzia / metody:

 • Szablon modelu biznesowego,
 • Praca grupowa,
 • Techniki kreatywne,
 • Dyskusja moderowana.

 

Interesuje Cię doradztwo ze strony Value Creation? Skontaktuj się z nami!

Możesz do nas napisać lub zadzwonić - 602 605 952