Przejdź do treści

Model biznesowy – tworzenie i transformacja

Modele biznesowe

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest stworzenie lub aktualizacja modelu biznesowego firmy z myślą o zmianie przestarzałego modelu, generowaniu wartości, tworzeniu nowej firmy lub usprawnieniu swojej organizacji.

Proponowane usługi:

 • Wsparcie całego procesu tworzenia lub transformacji modelu biznesowego, w fazach:

 1. Przeprowadzenie warsztatu strategicznego projektu – jednostronicowy plan strategiczny

 2. Analiza i zebranie wniosków o sytuacji obecnej – badania, analiza trendów

 3. Projektowanie koncepcji modelu biznesowego – warsztaty z wykorzystaniem szablonu modelu i innych narzędzi wspierających wybór koncepcji

 4. Ocena koncepcji modelu

 5. Testowanie modelu biznesowego – przygotowanie, wybór formy i przeprowadzenie testów modelu biznesowego

 6. Aktualizacja modelu biznesowego po wykonaniu testów

 7. Plan wdrożenia modelu biznesowego

 8. Wdrożenie

 • Doradztwo dotyczące realizacji wybranej fazy procesu tworzenia modelu biznesowego

 • Konsultacje – Doradztwo 1 na 1

 • Coaching transformacji

Opis przykładowego warsztatu tworzenia modelu biznesowego:

Usługa jest realizowana z wykorzystaniem szablonu  modelu biznesowego, którego osią jest propozycja wartości. Tworzenie lub rewizja modelu biznesowego odbywa się na warsztacie realizowanym w formie tradycyjnej lub zdalnej.

Zakres warsztatu:

 1. Wprowadzenie / agenda,
 2. Analiza wniosków dotyczących obecnej sytuacji i trendów,
 3. Omówienie elementów modelu biznesowego,
 4. Przedstawienie szablonu modelu biznesowego i sposobu pracy z szablonem (karty wzorców modeli biznesowych)
 5. Rozwijanie bieżącego modelu / Tworzenie nowego modelu biznesowego,
 6. Omówienie i wstępna ocena koncepcji modelu biznesowego,
 7. Zaplanowanie oceny modelu biznesowego i dalszych działań, 
 8. Podsumowanie warsztatu.

Po etapie planowania modelu następują fazy testowania, aktualizacji i implementacji  modelu biznesowego, które również mogą być wspierane przez konsultantów Value Creation.

Rezultaty:

 • zaprojektowana koncepcja modelu biznesowego,
 • dokonana wstępna ocena modelu biznesowego,
 • sporządzoney plan dalszych działań.

Dla kogo:

Kadra zarządzająca, właściciele firm, menedżerowie różnych szczebli, oraz inne osoby, które zamierzają stworzyć nowy lub zrewidować istniejący model biznesowy organizacji.

Narzędzia / metody:

 • Szablon modelu biznesowego,
 • Karty wzorców modeli biznesowych,
 • Praca grupowa,
 • Techniki kreatywne,
 • Dyskusja moderowana.