Przejdź do treści

EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDU FIRMY

Efektywność Zarządu Firmy

Członkowie Zarządu często pracują w odosobnieniu, zajmując się dedykowanymi obszarami. Współczesna rzeczywistość stawia przed nimi wyzwania, w ramach których powinni działać jak znakomicie funkcjonujący zespół. 

Cel / Wartość dla firmy (organizacji):

Celem usługi jest doskonalenie zespołu zarządzającego dzięki zwiększeniu świadomości silnych stron swojej osobowości oraz odbioru własnych zachowań przez innych członków zespołu oraz wypracowanie efektywnych metod współpracy w zarządzie w oparciu  o  raporty z badań profilu osobowości zawodowej Facet5.

Opis usługi:

Pracując z członkami Zarządu proponujemy następujący proces podnoszenia efektywności pracy zespołu zarządzającego firmą:

 1. Zaproszenie każdego członka Zarządu do wypełnienia kwestionariusza badającego profil osobowości zawodowej,
 2. Wysłanie kwestionariuszy oceny 360 do każdego z członków zespołu (każdy uczestnik tego projektu ocenia zachowania wszystkich pozostałych członków swojego zespołu),
 3. Sesja indywidualna z każdym z członków Zarządu służąca pogłębieniu samoświadomości własnego profilu osobowości zawodowej, analizę silnych stron i preferowanego sposobu pracy,
 4. Integracja danych z raportu Facet5 w raport rozwoju zespołu zarządczego, umożliwiający analizę pracy zespołu oraz zawierający preferencje członków Zarządu w odniesieniu do całego zespołu,
 5. Warsztat, na którym wypracowane są efektywne metody współpracy w oparciu o posiadane wytyczne zespołowe oraz samoświadomość swoich zachowań.

Rezultaty:

W efekcie usługi doradczej członkowie Zarządu:

 • będą świadomi swojej osobowości i wynikających z niej zachowań oraz preferencji,
 • będą znali 5 wymiarów (aspektów) behawioralnych swojej osobowości oraz wynikające z tego silne strony i ryzyka w kontaktach z innymi,
 • dzięki połączeniu profili osobowości w specjalny raport, będą rozumieli dynamikę zespołu zarządzającego, jego kulturę i relacje międzyludzkie,
 • rozwiną umiejętności efektywnej współpracy w ramach  zarządu z uwzględnieniem preferencji wszystkich członków zespołu,
 • wypracują metody pozwalające najlepiej wykorzystać różne style zachowania członków zarządu podczas realizacji skomplikowanych projektów, rozwiązywania konfliktów oraz na osiąganie oczekiwanych rezultatów.

Dla kogo:

Prezesi i członkowie zarządów, menedżerowie najwyższego szczebla pracujący w zespołach zarządzających firmami.

Narzędzia / metody:

 • Badanie profilu osobowości zawodowej Facet5 oraz specjalne raporty generowane na podstawie badania kwestionariuszowego.
 • Warsztaty dla członków zarządu.