Przejdź do treści

Negocjacje – kluczowe kompetencje i narzędzia

Negocjacje

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności osiągania celów negocjacji dzięki doskonaleniu umiejętności planowania i prowadzenia negocjacji wieloaspektowych oraz wielokryterialnych z wykorzystaniem poznanych technik i narzędzi.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatu jego uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień dotyczących negocjacji takich jak:

 • Metody przygotowania i planowania negocjacji,
 • Zasady prowadzenia negocjacji rywalizacyjnych i integrujących,
 • BATNA i WATNA w negocjacjach,
 • Taktyki prowadzenia negocjacji wielokryterialnych,
 • Źródła siły w negocjacjach,
 • Wykorzystanie środków perswazji w negocjacjach,
 • Etyczne aspekty negocjacji.

W oparciu o posiadaną wiedzę będą potrafili:

 • Przygotować się do negocjacji i sformułować cele negocjacyjne,
 • Określić zakres i wybrać strategię negocjacyjną,
 • Prowadzić negocjacje z wykorzystaniem techniki matrycowej (macierz negocjacji),
 • Korzystać ze środków perswazji i wpływu w negocjacjach,
 • Radzić sobie z nieczystymi taktykami negocjacyjnymi,
 • Wykorzystywać w trakcie negocjacji zaawansowane narzędzia komunikacji, 
 • Reagować w trudnych negocjacjach m. in. z celowymi utrudnieniami drugiej strony.

 

Dla kogo:

Każda osoba, która chce zwiększyć swoją efektywność negocjacyjną w sytuacjach zawodowych (negocjacje z dostawcami, klientami, członkami innych zespołów, współpracownikami) oraz osobistych (zakupy, sprzedaż, negocjacje warunków zatrudnienia).

Program:

1. Charakterystyka sytuacji negocjacyjnej

 • istota i rodzaje negocjacji,
 • podstawowe strategie negocjacyjne,
 • jak wybrać strategię negocjacyjną?
 • jak przegrać każde negocjacje, czyli rola przygotowania się do negocjacji – ocena pozycji własnej i partnera negocjacyjnego.

2. Strategia i taktyka negocjacji rywalizacyjnych

 • sytuacje, w których pojawia się strategia rywalizacji (bargaining),
 • istotne elementy negocjacji rywalizacyjnych:
  • określanie przedziału negocjacji – ZOPA; centralne punkty negocjacyjne,
  • planowanie negocjacji,
  • wykorzystywanie możliwości alternatywnych dla negocjacji, czyli siła BATNA,
 • taktyki stosowane w trakcie negocjacji rywalizacyjnych – nie tylko „zły policjant / dobry policjant”,
 • sposoby obrony wobec taktyk rywalizacji i manipulacji.

3. Model macierzowy w negocjacjach wielokryterialnych – strategie „szachowe”

 • nie tylko cena, czyli istota negocjacji wielokryterialnych (np. cena, termin płatności, forma płatności, gwarancja, usługi dodatkowe itp.),
 • psychologiczne podstawy zaawansowanych negocjacji. Wykorzystanie techniki ustępstw,
 • macierzowy model negocjacji wielokryterialnych i jego wykorzystanie,
 • budowa i realizacja strategii „szachowych” w negocjacjach,
 • wychodzenie z sytuacji blokujących przebieg negocjacji.

4. Komunikacja wspierająca negocjowanie

 • treść przekazu w czasie negocjacji:
  • oferta i kontroferta,
  • informacja o BATNA,
  • informacja o wynikach,
  • komunikacja dotycząca procesu negocjacji.
 • Przydatne techniki komunikacyjne:
  • wykorzystanie pytań,
  • aktywne słuchanie,
  • odwrócenie ról,
  • opisywanie.
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z komunikacją.

 5. Strategia współpracy (win-win), czyli negocjacje integrujące

 • najważniejsze cechy strategii współpracy (model harwardzki),
 • przebieg negocjacji integrujących,
 • pełne zrozumienie problemu – określanie interesów i potrzeb,
 • metody poszukiwania rozwiązań alternatywnych w negocjacjach opartych o współpracę,
 • składowe sukcesu negocjacji integrujących – czynniki sprzyjające osiągnięciu porozumienia,
 • przeszkody w osiągnięciu dobrej współpracy,
 • ocena i wybór możliwości,
 • zmiana podejścia – jak przejść od rywalizacji do współpracy.

6. Pułapki w negocjacjach oraz metody ich unikania

 • potencjalne przyczyny sytuacji trudnych w negocjacjach:
 • strategie wychodzenia z impasu negocjacyjnego:
  • ograniczenie liczby uczestników negocjacji,
  • ograniczenie liczby problemów,
  • podział dużych problemów na mniejsze,
  • depersonalizacja problemów (oddzielenie problemów od ludzi).

Podsumowanie

 

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Marek Szewczyk