Przejdź do treści

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM – SKUTECZNIE I Z KLASĄ

Zarządzanie konfliktem

Wartość dla firmy (organizacji):

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności działania zespołów i osiągania celów, dzięku rozwojowi umiejętności radzania sobie w sytuacjach konfliktowych oraz wykorzystania zarządzania konfliktem do budowy zaangażowania w zadania.

Wartość dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

 • będą przygotowani i potrafili właściwie reagować w chwili wystąpienia sytuacji konfliktowych,
 • będą potrafili określić rodzaj konfliktu i wybrać odpowiednią strategii postępowania,
 • będą świadomie wyznaczać asertywne granice współpracy i skutecznie bronić swoich interesów,
 • będą potrafili dokonać oceny własnych emocji w sytuacjach konfliktowych i innych trudnych momentach życia zawodowego oraz osobistego,
 • będą efektywnie przechodzić od sytuacji konfrontacyjnych do kooperacyjnych,
 • będą znali i potrafili wykorzystać w trakcie konfliktu skuteczne metody i narządzia,
 • będą potrafili zarządzać konfliktem wchodząc w rolę „trzeciej strony” konfliktu (np. mediatora).

Dla kogo:

Menedżerowie różnych szczebli, członkowie zespołów, kierownicy projektów, koordynatorzy, specjaliści i inne osoby, których skuteczność zależy od kontaktów ze współpracownikami lub klientami i dostawcami.

Program:

1. Charakterystyka sytuacji konfliktowej

 • istota i rodzaje konfliktu,
 • model diagnostyczny konfliktu,
 • etapy i fazy rozwoju konfliktu,
 • strategie komunikacyjne i ich wpływ na powstanie i rozwój sytuacji konfliktowej,
 • osobisty styl reakcji na konflikt – diagnoza.

2. Najważniejsze strategie reagowania w trakcie sytuacji konfliktowych i ich praktyczne zastosowanie

 • rywalizacja,
 • unikanie,
 • kompromis,
 • łagodzenie,
 • kooperacja,

3. Efektywne i nieefektywne metody oraz  taktyki wychodzenia ze sporu

 • Pułapki i ich unikanie:
  • pokojowe współistnienie
  • deprecjonowanie sporu,
  • „zgniły” kompromis,
  • walka.
 • taktyki wychodzenia z konfliktu:
  • technika przeciwnych reakcji,
  • wspólny cel,
  • święty Mikołaj,
  • podział problemów na mniejsze składowe,
  • „ja jestem tobą ty mną”.

4. Metody rozwiązywania sporów między pracownikami przez stronę trzecią

 • mediacja,
 • arbitraż,
 • moderacja.

5. Asertywne reagowanie na konflikt

 • koncentracja na rozwiązaniu, nie na problemie,
 • pełna ekspresja komunikatu,
 • stwierdzenia niepożądane podczas sytuacji konfliktowych,
 • wyrażanie własnego zdania,
 • komunikat JA i jego zastosowanie w konflikcie.

6. Zarządzanie konfliktem jako element samorozwoju menedżera i lidera

 • określenie obszarów do rozwoju,
 • metody ćwiczenia reakcji w sytuacjach konfliktowych,
 • myślenie pozytywne sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów.

Podsumowanie

 

Trenerzy prowadzący:

Jarosław Rubin, Marek Szewczyk