Przejdź do treści

A jeśli Twój zespół to sami introwertycy?

Zespół introwertyków. Badanie profilu osobowości

Niedawno usłyszałem od menedżera kierującego zespołem: „Mam zespół złożony z samych introwertyków. Nie odzywają się na spotkaniach czy szkoleniach, nie zadają pytań…”!

Zdarzyło Ci się podobnie pomyśleć o zespole podwładnych lub współpracowników?

Pułapka szufladkowania

 Kiedy menedżerowie obserwują niektóre zachowania członków zespołu np. brak aktywności na spotkani, to mogą zaszufladkować pracowników jako introwertyków, opierając się o swoje wrażenie. Czasem takie wrażenie może być zgodne z faktami, a czasem poprowadzi menedżera na psychologiczne manowce!

 

Szufladkowanie. Etykietowanie. Profil osobowości

W wielu firmach zrozumiano, że rolą badań psychometrycznych jest określenie profilu osobowości zawodowej pracownika i na tej podstawie wyciąganie wniosków, co do polepszenia współpracy w zespole oraz między przełożonym i podwładnym.

Na pomoc rusza Facet5

Po to, aby lepiej poznać i rozwijać zespoły, proponuję firmom badanie Facet5 (badanie profilu osobowości zawodowej Facet5), które opiera się o sprawdzoną teorię osobowości, zwaną Wielką Piątką.

Badanie Facet5

Najczęściej stosuję następującą sekwencję działań:

1️⃣ Na spotkaniu z zespołem pokazuję, jak badanie może pomóc w rozwoju zespołu oraz na czym polega badanie.

2️⃣ Zawieram kontrakt z członkami zespołu, że badanie jest poufne i że to oni decydują, jaką częścią rezultatów badania podzielą się z menedżerem i innymi pracownikami. Bez zgody na otwartą rozmowę o wynikach badania nie podejmuję dalszych kroków.

3️⃣ Zapraszam każdego z członków zespołu do wypełnienia kwestionariusza online i generuję raport opisujący pięć aspektów osobowości.

4️⃣ W kwestii „zespołu introwertyków” omawiam z pracownikiem wynik aspektu Energia, który pokrywa się z „Ekstrawersją” w modelu Wielkiej Piątki”. Pokazuję, jakie są podaspekty Energii, czyli składowe Introwersji/Ekstrawersji: Witalność, Towarzyskość i Adaptacja (ten ostatni podaspekt dotyczy angażowania innych w swoje przemyślenia).

5️⃣ Omawiam też pozostałe 4 aspekty osobowości i ich wpływ na zachowania osób o podobnych wynikach, jak osoba wypełniająca kwestionariusz.

6️⃣ Mając wyniki wszystkich członków zespołu, proponuję wspólną sesję, która ma na celu wypracowanie zasad współpracy osób o różnych profilach osobowości. Pomaga w tym raport dla zespołu: TeamScape.

Wnioski

Wszystkie firmy wykorzystujące badania psychometryczne podkreślają, że oparcie się o wyniki badań, a nie o wrażenia menedżerów, pozwala na poznanie potencjału zespołu i zwiększenie efektywności współpracy, nawet w „zespołach introwertyków”.

A według Ciebie, jak jeszcze badania profilu osobowości mogą wesprzeć rozwój Twojego zespołu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *