Przejdź do treści

Kiedy aktualizować firmowe OKR-y roczne?

roczne OKR-y kryzys aktualizacja

Czy sytuacje kryzysowe takie, jak agresja Rosji na Ukrainę, to powód, aby aktualizować roczne OKR-y?

Zasadniczo nie zmienia się firmowych OKR rocznych w czasie trwania procesu OKR. Nie robi się tego ponieważ OKR-y firmowe mają być dla działów i zespołów organizacji drogowskazem, na co w danym roku położyć nacisk. Jeśli cele roczne ulegałyby zmianom, to mogłoby się okazać, że dotychczasowe wysiłki i koncentracja były niepotrzebne.

Czy zasada niezmienności celów rocznych jest bezwyjątkowa?

Kiedy zmieniać cele?

W wyjątkowych wypadkach może być konieczna zmiana lub kalibracja celu rocznego. Kalibracja oznacza zmianę wskaźników sukcesu dla poszczególnych Kluczowych Rezultatów.

Zmiana celów rocznych może nastąpić, kiedy priorytety firmowe nie są już istotne albo uległy zmianie. W kontekście napaści na Ukrainę, cele roczne ulegną zmianie, gdy były one związane np. z wejściem na rynek rosyjski lub ukraiński, ekspansją na tych rynkach albo wprowadzeniem na krajowy rynek produktów z Rosji lub Ukrainy.

Co dalej?

Kiedy pojawia się nowy lub znacząco przekalibrowany firmowy OKR roczny, to powinien o być jasno zakomunikowany zespołom realizującym OKR-y kwartalne. Dobrze jest też uzasadnić zaistniałe zmiany.

Należy również pozwolić zespołom na zmianę kwartalnych OKR-ów lub Kluczowych Rezultatów, jeśli nowy cel firmowy wymusza takie zmiany. Takie zmiany zespołowych OKR-ów są wtedy dozwolone, nawet w trakcie cyklu kwartalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *