Przejdź do treści

Co Churchill sądził o zwinnym zarządzaniu?

Churchill zwinność agile

Nie spodziewajmy się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Gibkość umysłu będzie jednym z kluczowych czynników

Winston Churchill

Powyższe słowa, premier Wielkiej Brytanii wypowiedział na spotkaniu najwyższych dowódców przed lądowaniem w Normandii w 1944 roku. Słowa te pokazują, że niemal 80 lat temu zdawano sobie sprawę, jak ważną kwestią jest zwinność (Agile)!

Agile – Fragile (?)

Zdarzyło Ci się usłyszeć różne żartobliwe lub złośliwe powiedzenia dotyczące zwinności? Np. „agile – fragile”?

Moim zdaniem wynikają one ze złego rozumienia, czym jest zwinność np.:

  • „Zwinność to działanie bez planu”,
  • „Zwinność to zestaw narzędzi gwarantujących efektywność”.

Wiele firm zdało sobie sprawę, że zwinność to nazwa podejścia do podejmowanych działań i przedsięwzięć, które łączy w sobie postawę (i wynikające z niej zwinne zachowania) oraz zestaw praktycznych zwinnych narzędzi. Sama postawa albo same narzędzia – nie działają.

Czym jest zwinne zarządzanie?

Niezależnie czy rozmawiam z menedżerami i pracownikami o zwinnym zarządzaniu celami (OKR), innowacyjnych modelach biznesowych czy zwinnym przywództwie, to na warsztatach pokazuję, co oznacza zwinna postawa (sposób myślenia / mindset):

✔️ Rozpoczynanie od planu strategicznego (strategii, wizji), a nie od szczegółowego harmonogramu czy budżetu,

✔️ Unikanie pułapki jedynej drogi, czyli wybór najlepszej opcji działania,

✔️ Uczenie się na podstawie doświadczenia w ramach cyklu uczenia się (np. PDCA, cyklu Kolba czy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą),

✔️ Stawianie hipotez i weryfikacja założeń w praktyce, czyli dopuszczenie sytuacji, że hipoteza się nie potwierdzi (przyzwolenie na popełnienie błędu),

✔️ Zaangażowanie w proces jak największej liczby odbiorców zmian, od najwcześniejszego etapu przedsięwzięcia,

✔️ Wykorzystywanie rezultatów działań i informacji zwrotnych do korygowania działań.

Każdy z elementów zwinnej postawy – opisany wyżej – jest przeze mnie łączony z metodami i narzędziami, które można stosować w praktyce i to już na warsztacie albo dzień po warsztacie.

Wnioski

Firmy, które rozumieją zwinność jako podejście do działań, łączące postawę i narzędzia, potwierdzają, że pozwala ono na szybki wzrost efektywności działań, radzenie sobie z niepewnością i niespodziewanymi czynnikami z otoczenia zewnętrznego oraz powoduje wzrost zaangażowania pracowników w realizację celów zespołów i całej firmy.

A według Ciebie, czy takie rozumienie zwinności może budować odporność organizacji na wstrząsy i stać się jednym z ważnych elementów przewagi konkurencyjnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *