Przejdź do treści

Fundamenty strategiczne firmy to ściema?

Fundamenty strategiczne firmy to ściema?

Zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że misja, wizja i strategia firmy to ściema? Pytanie sugerujące, że tak może być, usłyszałem od jednego ze znajomych prezesów firmy i nie ukrywałem zaskoczenia.

Wątpliwości Zbigniewa

Zbigniew- prezes zarządu dużej firmy – zaczął wyjaśniać swoje pytanie dotyczące strategicznych podstaw działalności firmy:

„Wiesz, przyjeżdżają konsultanci zewnętrzni, piszą misję i wizję, potem jakąś strategię, a w efekcie dokument wędruje na półkę lub na ścianę”.

Ale przecież tak nie musi być – odpowiedziałem. Przecież kwestie strategiczne to fundament w firmie, drogowskaz!

Zbyszek odpowiedział – wiem, dlatego zmieniliśmy podejście

Rola fundamentów strategicznych

Wiele firm zrozumiało, że rolą misji, wizji i strategii firmy jest wskazanie kierunku rozwoju firmy, ale co najważniejsze zgromadzenie pracowników wokół tych założeń strategicznych.

Te fundamentalne koncepcje są tworzone po to, aby stanowić wspólnie wypracowany konsensus i być firmowym „wyznaniem wiary”. „Wyznaniem wiary”, pod którym mogą podpisać się wszyscy menedżerowie i pracownicy!

Jak zbudować strategiczne zaagażowanie?

Pracownicy, menedżerowie i zarząd mogą wspólnie budować założenia strategiczne, a w każdym razie, tak prowadzić proces budowy strategii, aby każda osoba zatrudniona czuła się jej współautorem, a jeśli to nie jest możliwe w pełni do realizacji, to żeby czuła się współodpowiedzialna za realizację strategii.

Kiedy przygotowuję w firmie klienta proces budowy strategii, to pokazuję, jakie cechy powinien posiadać ten proces:

  1. Współuczestnictwo pracowników różnych szczebli od samego początku procesu.
  2. Konsultowanie i uzgadnianie przyjętych dokumentów np. strategii lub celów strategicznych.
  3. Testowanie odbioru strategii i celów strategicznych – zbieranie informacji zwrotnych.
  4. Otwartość i przejrzystość procesu.

A kiedy firma ma spisaną strategię?

Czasem, kiedy firma posiada spisaną strategię i wyznaczone cele strategiczne, proponuję stworzenie lub rewizję modelu biznesowego w taki sposób, aby na zakończenie procesu, każda osoba w firmie rozumiała:

  • Kto jest klientem firmy,
  • Jaką firma ma propozycję wartości dla klienta,
  • Jak wygląda sieć/łańcuch wartości w firmie – jak poszczególne osoby dokładają się do tworzenia wartości,
  • W jaki sposób organizacja czerpie zyski z wytworzonej wartości?

Co z tą ściemą?

Wszystkie firmy, które budowały fundamenty strategiczne wspólnie z pracownikami, podkreślają, że po zakończeniu procesu zwiększył się poziom identyfikacji pracowników z firmą, a w rezultacie zwiększyła się skuteczność realizacji celów strategicznych.

A Ty chciałbyś/chciałabyś, aby ważne kwestie w firmie nie były odbierane jako ściema dla maluczkich?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *