Przejdź do treści

HR i OKR

Rola HR w procesie przygotowania wdrożenia OKR

„Zarząd ma inne wyobrażenie zastosowania OKR w firmie niż ja” – zaczęła ze mną rozmowę Jolanta – dyrektorka HR w dużej firmie branży produkcyjnej. Zauważyłem nacisk na słowo „inne”, więc zapytałem: Co ma Pani na myśli, mówiąc inne wyobrażenia?

Duch i litera OKR, czyli HR na spotkaniu z zarządem

Kiedy zarząd zastanawia się nad wdrożeniem zarządzaniu celami OKR (Objectives & Key Results), to może mieć początkowo swoją wizję, niekoniecznie zgodną z „duchem i literą” tej metodyki!

Wielu dyrektorów i menedżerów HR zdało sobie sprawę, że jeśli mają być partnerem zarządu we wdrożeniu OKR w firmie, to czasem muszą otwarcie komunikować swoje zdanie i wspierać w ten sposób zarząd.

Potakiwanie się nie sprawdza!

Triada - zarząd, HR i konsultant zewnętrzny we wdrożeniu OKR

„Pani Jolanto, ma Pani do odegrania niezwykle ważną rolę na etapie przygotowania wdrożenia OKR” – powiedziałem. „Chodzi o to, aby doprowadzić do sytuacji, kiedy decydując się na wdrożenie, wszystkie strony: zarząd, dyrektor HR i konsultant, mają jednakową wizję stanu docelowego”. A  jak to wygląd w praktyce?

Na początek zapraszam dyrektor/a HR na spotkanie, podczas którego pokazuję, czym jest – w moim rozumieniu – metoda OKR i omawiam:

➡️ Korzyści z wdrożenia dla różnych grup interesariuszy, w tym zarządu.

➡️ Zasady formułowania celów i przebieg realizacji celów w metodyce OKR (formuła i proces OKR).

➡️ Podejście do stawiania celów, uwzględniające uzyskanie zaangażowania pracowników, dzięki przekazaniu im autonomii w stawianiu celów ukierunkowanych strategicznie..

💡 Na koniec spotkania sprawdzam, czy mamy jednakową wizję OKR i proponuję dwie opcje dalszych działań zmierzających do podjęcia świadomej decyzji przez zarząd:
➀ Spotkanie z zarządem z udziałem dyrektora HR i konsultanta,
➁ Spotkanie zarząd + dyrektor HR, na którym dyrektor HR przedstawia założenia metody.

Wnioski dotyczące roli HR w przygotowaniu do wdrożenia OKR

Wszystkie osoby z działu HR, które podjęły działania na etapie przygotowania wdrożenia zarządzania celami podkreślają, że uzgodnienie wspólnej wizji projektu z zarządem jest kluczowe dla powodzenia projektu. To na tym etapie zarząd decyduje, dlaczego chce wdrażać OKR i staje się „twarzą” / sponsorem projektu.

A według Ciebie, w jaki sposób konsultant zewnętrzny może wspierać dział HR na etapie przygotowania do wdrożenia ważnego projektu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *