Przejdź do treści

Jak zapewnić spokojny sen specjalistom HR?

zarządzanie talentami a odejścia z pracy

Czy pracując w HR możesz spokojnie spać w noc przed ostatnim dniem miesiąca, kiedy nie wiesz ilu pracowników złoży wypowiedzenie?

Rozmawiałem ostatnio z menedżerką działu HR, która powiedziała mi, że nie może zasnąć w noc poprzedzająca ostatni dzień miesiąca. Cały czas myśli, ile osób zdecyduje się na odejście z pracy!

Jest źle?

Pracownicy i menedżerowie HR znają pewnie wyniki badań, które mówią, że niemal 1/3 pracowników w Polsce deklaruje, że zmieni pracodawcę w ciągu najbliższego roku oraz poziomem rotacji w polskich przedsiębiorstwach, który sięga np. w grupie pracowników ze stażem do roku – prawie 50%!

Jak zatrzymać najcenniejszych pracowników?

Działy HR wielu firm rozumieją, że bez wdrożenia procesów utrzymania pracowników, np. zarządzania talentami, trudno będzie o spokojny sen i realizację zarówno celów strategicznych, jak i codziennych zadań operacyjnych firmy. Wiedzą też, że wdrożenie zarządzania talentami to zmiana organizacyjna. Zmiana ta nie może być zrealizowana wyłącznie przez dział HR, bez wsparcia Zarządu i menedżerów!

Zarządzanie talentami - najważniejsze kroki

Po to, aby przygotować proces zarządzania talentami warto wykorzystać zwinne podejście do zarządzania zmianą obejmujące: Wgląd (diagnoza) – Opcje działań – Eksperymenty. Współpracując z działami HR przy tworzeniu programów talentowych, często pokazuję, jakie najważniejsze najważniejszych kroki warto wykonać:

  1. Analityka HR – zgromadzenie danych dotyczących poziomu rotacji, najlepiej z odpowiednimi podziałami na grupy i przedstawienie ich zarządowi wraz z rekomendacjami dalszego postępowania.
  2. Określenie składu zespołu, który będzie przygotowywał program.
  3. Określenie celów programu zarządzania talentami (długoterminowe oraz roczne) i kluczowych rezultatów, świadczących o osiągnięciu celów.
  4. Wygenerowanie opcji działań: jakie projekty i inicjatywy pozwalają na dojście do zakładanego stanu docelowego?
  5. Wybór najkorzystniejszych opcji działań (np. program talentowy) i postawienie hipotez dotyczących problemu, jakie dane działanie rozwiązuje, oczekiwanych korzyści i sposobu pomiaru wyników.
  6. Realizacja zamierzonych działań, monitorowanie i pomiar rezultatów.
  7. Ciągłe doskonalenie programu.

A co ze spokojnym snem?

Wszystkie firmy, które uruchomiły odpowiednio przygotowane zarządzania talentami potwierdzają, że zmniejszył się poziom rotacji w firmie oraz zwiększył poziom utrzymania w firmie osób o największym potencjale. A w efekcie pracownicy HR mieli spokojniejszy sen.

A według Ciebie, czy takie programy mogą pomóc w walce o talenty na dzisiejszym rynku pracy i zatrzymać ważnych dla firmy pracowników?

 

Chcesz porozmawiać o zaprojektowaniu programu zarządzania talentami w Twojej firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *