Przejdź do treści

Kto kontroluje wykonanie OKR?

Wykonanie OKR - Kto kontroluje wykonanie celów OKR

Kto sprawdza, czy cele kwartalne i roczne  są zrealizowane? – zapytała mnie niedawno uczestniczka webinaru, a podobne pytania może zadawać niejeden menedżer, który myśli o skutecznym systemie zarządzania celami w firmie!

Dlaczego menedżerowie i pracownicy nie lubią Zarządzania przez Cele?

W tradycyjnym Zarządzaniu przez Cele (Management by Objectives, MbO) są co najmniej dwa etapy, których nie lubią menedżerowie i pracownicy – stawianie celów pracownikom i rozmowa dotycząca kontroli wykonania celów rocznych.

Do tego dochodzi bieżące kontrolowanie realizacji celów w trakcie roku. Pochłania to wiele czasu, a skuteczność jest różna.

W wielu firmach znano sobie sprawę, że menedżer to nie współczesny nadzorca i poganiacz pracowników, a rolą dobrej metody zarządzania celami jest wprowadzenie mechanizmów samokontroli. Jak to wygląda w praktyce stosowania OKR?

A można inaczej?

Kiedy prowadzę warsztaty dotyczące praktyki wdrażania zwinnego zarządzania celami OKR (Objectives & Key Results), to pokazuję, jak zamienić nielubiane przez menedżerów i pracowników rozmowy i kontrole, w działania angażujące pracowników. Przedstawiam dokładnie i najważniejsze elementy procesu OKR, które są z tym związane:

🎯 Formułowanie celów kwartalnych OKR przez wszystkich członków zespołu (menedżer już nie stawia celów)!

🎯 Określenie Kluczowych Rezultatów (KR), które jasno pokażą, w jakim stopniu cel został zrealizowany, a także będą pokazywały postęp realizacji celu w trakcie kwartału (menedżerowi odpada sprawdzanie i rozliczanie)!

🎯 Wizualizacja postawionych celów OKR i postępów ich realizacji (każdy może sprawdzić, jakie są cele kwartalne OKR oraz jak wygląda status ich realizacji)!

Podsumowanie

 Menedżerowie w firmach, w których właściwie wdrożono zarządzanie celami OKR potwierdzają, że metoda zwiększyła zaangażowanie pracowników w realizację celów ukierunkowanych strategicznie, a oni mogli się skupić nie na kontroli, ale na wspieraniu zespołów w realizacji celów!

A według Ciebie, jakie jeszcze korzyści może przynieść metoda OKR, i takie postępowanie, menedżerom i pracownikom?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *