Przejdź do treści

Menedżerska dźwignia Archimedesa, czyli orientacja strategiczna

Menedżerska dźwignia Archimedesa

„Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię” powiedział Archimedes – A co może stać się dźwignią w rękach dzisiejszych menedżerów?
Co grecki uczony, który żył ponad 2000 lat temu, chce przekazać osobom piastujących stanowiska prezesów i dyrektorów we współczesnym biznesie?

"Bieżączka" czy strategia?

Czasem jako dyrektor lub lider zespołu jesteś przygnieciony bieżącymi zadaniami i gaszeniem pożarów!

A gdzie czas na ważne zadania firmowe, realizację strategii? Może myślisz poirytowany: Gdybym, jako dyrektor albo kierownik, miał punkt oparcia, to poruszyłbym Ziemię! No może nie od razu Ziemię, ale wniósłbym solidny wkład w realizację strategii, zamiast biegać z pustymi taczkami lub gasić pożary.

Czas na dźwignię!

W wielu firmach uświadomiono sobie, że punktem oparcia dla menedżerów są priorytety, a w skali roku – firmowe cele roczne. Rolą takich celów jest nadanie kierunku działaniom podejmowanym przez menedżerów.

Kiedy wdrażam zwinne zarządzanie celami OKR w firmach, to pokazuję, jak pracować z celami rocznymi i jak je wykorzystać:

1️⃣ Prowadzę warsztat dla Zarządu, gdzie formułowane są roczne OKR-y dla całej firmy. Tych rocznych celów jest kilka (1-3). To daje mocny punkt oparcia.

2️⃣ Pokazuję, w jaki sposób można komunikować cele roczne i jak je wizualizować. Dzięki temu każdy menedżer wraz z zespołem znają firmowe cele roczne. Widzą je np. w Intranecie lub na tablicy firmowej.

3️⃣ Na warsztatach dla zespołów pokazuję, jak opierając się o roczne OKR-y firmowe, formułować kwartalne cele dla zespołu (ukierunkowane strategicznie. Od tej pory menedżer wie na czym się skoncentrować.

To jest jego dźwignia! Brawo Archimedes!

Wnioski

Wszystkie firmy, które właściwie podeszły do zarządzania celami i wdrożyły z powodzeniem metodykę OKR, podkreślają, że poziom realizacji ambitnych i inspirujących celów rocznych wzrósł, a co za tym idzie wzrosła szansa tych firm na zbudowanie przewagi konkurencyjnej! Zmniejszyła się też frustracja menedżerów!

A Ty chciałbyś posiadać taki punkt oparcia i wykorzystać siłę dźwigni?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *