Przejdź do treści

OKR i dylematy Zarządu

OKR dylematy zarządu

Myśląc o zarządzaniu celami w firmie Zarząd stoi w obliczu wyzwań, które stawia przed nim decyzja o wdrożeniu OKR (Objectives and Key Results) w firmie. Warto uświadomić sobie dylematy Zarządu oraz „za i przeciw”, które mogą pomóc w rozstrzygnięciu dylematów.

Dylemat 1 – Inicjować czy czekać inicjatywę?

Menedżerowie wyższego szczebla przyglądają się zwykle trendom, jakie panują w zarządzaniu. Sięgają po ciekawe książki, studiują najnowsze artykuły w prasie biznesowej, obserwują konkurencję…

Dlatego Zarząd często jest inicjatorem wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania w organizacji. Jedną z takich koncepcji jest OKR (zwinne zarządzanie celami).

Zdarza się też, że menedżerowie lub członkowie zespołów przynoszą ciekawe koncepcje do firmy.

Obie sytuacje wydają się korzystne, chyba że w firmie panuje kultura organizacyjna NIH (not invented here). Kultura NIH wytwarza u menedżerów i pracowników tendencję do unikania koncepcji i metod pracy, które nie zostały stworzone w firmie.

Dylemat 2 – Tak czy Nie?

Pierwszy dylemat, jaki musi rozstrzygnąć Zarząd to decyzja o wdrażaniu (lub nie) metody w firmie. Oczywiście, kiedy to Zarząd inicjuje projekt wdrożenia OKR, to pewnie dylemat jest mniejszy.

Rozstrzygając ten dylemat warto poszukać odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego chcemy wdrożyć OKR-y?
  • Jakie korzyści osiągniemy dzięki wdrożeniu?
  • Z jakimi zagrożeniami łączy się wdrożenie?
  • Jakie są koszty wdrożenia?

Czasem trudno jest znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości. Wówczas proponuję „rozpoznanie bojem”, czyli przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego ograniczonego do kilku zespołów.

Dylemat 3 – Wsparcie czy aktywne uczestnictwo?

W wielu projektach Zarząd pełni rolę sponsora projektu lub komitetu sterującego. Dzięki temu może obserwować postępy projektu i wspierać zespół projektowy, w sytuacjach, które wymagają interwencji Zarządu. Rola obiektywnego obserwatora jest niezwykle użyteczna w wielu projektach. Czy podobnie jest w przypadku wdrażania OKR-ów w firmie?

Praktyka wdrażania OKR-ów pokazuje, że szansa na powodzenie wdrożenia wzrasta, kiedy Zarząd jest jednym z zespołów, który rozpoczyna wdrożenie.

Ponadto sam proces OKR jest tak skonstruowane, że nie można go rozpocząć bez sformułowania przez zarząd celów strategicznych firmy oraz OKR-ów rocznych dla całej organizacji.

Postawa Zarządu – klucz do sukcesu

Przyglądając się powyższym dylematom mogę stwierdzić, że trudno jest wdrożyć OKR-y w firmie bez aktywnego wsparcia Zarządu i włączenia się w proces od samego początku.

Ważne jest, aby jeden z członków Zarządu był „twarzą projektu”, a pozostali członkowie kadry zarządzającej byli pozytywnie nastawieni do wdrożenia.

Jeśli Zarząd ma wątpliwości, to warto przeprowadzić warsztat strategiczny dotyczący całego przedsięwzięcia, a następnie starannie przygotować „pilota”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *