Przejdź do treści

Retrospektywa w cyklu OKR

Retrospektywa w cyklu OKR

Retrospektywy są okazją do uczenia się dla zespołu i całej organizacji oraz doskonalenia każdego kolejnego cyklu OKR. Celem retrospektywy jest usprawnienie procesu OKR na przyszłość w oparciu o to, czego nauczyliśmy się w przeszłości (minionym kwartale).

Retrospektywa a Podsumowanie kwartalne

Firma powinna ciągle doskonalić proces OKR dzięki retrospektywom. Powinno to doprowadzić do zwiększonej efektywności całego procesu i podnieść jakość stawianych celów OKR. Retrospektywy, jeśli są przeprowadzone starannie, w praktyce powinny napędzać proces uczenia się przez doświadczenie oraz w efekcie podnosić ogólną efektywność firmy.

Ważne jest, aby rozróżnić i oddzielić Retrospektywę i Podsumowanie kwartalne dotyczące osiągnięcia celów.

Retrospektywy są narzędziem ukierunkowanym na doskonalenie procesu OKR, a Podsumowanie ma odnieść się do poziomu realizacji poszczególnych Kluczowych Rezultatów, a co za tym idzie założonych Osiągnięć.

Retrospektywa – lista kontrolna

Oto kilka wskazówek, jak przygotować i przeprowadzić retrospektywę:

  • Zaproś na spotkanie wszystkich członków zespołu,
  • Poproś uczestników, aby przygotowali się do spotkania – daj im odpowiedni zestaw pytań,
  • Odpowiedzi na pytania przyspieszą pracę na spotkaniu, które nie powinno trwać dłużej niż godzinę,
  • Na początku retrospektywy zapoznaj uczestników z agendą i zasadami według których będziecie pracować,
  • Pilnuj czasu i przestrzegania zasad,
  • Zapisz wnioski z retrospektywy, aby przedstawić je na retrospektywie kwartalnej, na której spotkają się przedstawiciele wszystkich zespołów wdrażających OKR-y w organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *