Przejdź do treści

Wdrożenie OKR – pułapka planowania

Wdrożenie OKR - pułapka planowania

Czy oprócz pułapki formuły, o której mi już opowiedziałeś, są inne pułapki związane z wdrożeniem metody OKR? zapytał mnie Robert – prezes jednej z firm, który myślał o wdrożeniu zwinnego zarządzania celami. 🎯
Zdarzyło Ci się kiedyś podobnie pomyśleć o czekającym Cię wdrożeniu?

Poznaj pułapki i omijaj je

W wielu firmach, które planowały wdrożenie metody OKR, zrozumiano, że już na etapie przygotowania można przedyskutować z konsultantem kwestie najczęściej pojawiających się pułapek i problemów oraz przygotować odpowiednie działania, aby sobie z nimi poradzić. 

Chcesz wiedzieć, co odpowiedziałem Robertowi?

– Mówiłem Ci już wcześniej, że pułapki związane z wdrożeniem OKR można podzielić na cztery główne grupy. Dziś zajmijmy się drugą pułapką, która wiąże się z procesem OKR.

Pułapki wdrożenia OKR

Proces OKR - gdzie jest pułapka?

W trakcie usługi doradczej w firmie Roberta, skupiłem się na pokazaniu czterech aspektów związanych z OKR oraz pułapek wiążących się tymi aspektami. Następnie przeszliśmy do wypracowania sposobów radzenia sobie z pułapkami. Działania doradcze podzieliłem na następujące etapy:

1️⃣ Przedyskutowałem z Robertem pierwszy aspekt koncepcji OKR – formułę, która rozszyfrowuje akronim:

🎯 OKR = Objectives and Key Results 🎯

2️⃣ Zidentyfikowaliśmy pułapki związane z formułą oraz wypracowaliśmy wnioski i sposoby radzenia sobie z tą pułapką.

3️⃣ Omówiłem proces wdrożenia OKR, pokazując jego dwie zasadnicze fazy:

✔️ fazę przygotowania,

✔️ kolejne etapy ustalania i realizacji celów (najczęściej kwartały), przeglądy, retrospektywy i podsumowania.

Robert zgodził się ze mną, że proces wdrożenia OKR nie jest już tak prosty i oczywisty, jak formuła, a ja pokazałem, że dodatkowo można wpaść w pułapkę planowania.

⚡️ Pułapka ta powstaje wówczas, kiedy osoby wdrażające OKR-y w firmie zakładają, że cały proces można dokładnie zaplanować i kontrolować.

4️⃣ Wypracowaliśmy wnioski i sposoby radzenia sobie z pułapką planowania.

Metody radzenia sobie z pułapką planowania

Pracując z Robertem, przedstawiłem mu  najistotniejsze kwestie dotyczące zarządzania procesem OKR:

✔️ Kolejne kwartały mają pozwalać na ciągłe doskonalenie procesu stawiania i realizacji celów,

✔️ Popełnianie błędów przy wdrożeniu jest czymś naturalnym, a uczenie się na błędach wspiera doskonalenie,

✔️ Spotkania przeglądowe mają służyć nie ocenie poszczególnych osób, ale identyfikacji błędów, barier i znajdowaniu działań, które pozwolą je usunąć.

✔️ Korzystanie ze wsparcia zewnętrznego Coacha Procesu OKR zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia.

Umówiliśmy się na kolejne spotkanie poświęcone podejściu do wdrożenia (O pułapce związanej z podejściem do OKR opowiem w następnym artykule).

Wszystkie firmy, które wdrożyły z sukcesem OKR potwierdzają, że podejście do wdrożenia OKR oparte o zwinne planowanie, pozwala na doskonalenie procesu z kwartału na kwartał i budowanie kompetencji zespołów w zakresie planowania i realizacji celów.

A według Ciebie, czy opisane podejście do  zarządzania procesem OKR, może zwiększyć szanse na sukces wdrożenia metody?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *