Przejdź do treści

Czy OKR zastępują KPI?

Czy OKR zastępują KPI?

Czy po wdrożeniu zarządzania celami OKR będę mógł zrezygnować z KPI? – zapytał mnie dyrektor operacyjny firmy, z którym rozmawiałem o możliwościach współpracy. Takie pytania zadają często członkowie zarządu lub menedżerowie, którzy decydują się na podniesienie efektywności swojej firmy.

Dwie perspektywy - jedna firma

Zdarza się, że menedżerowie chcą zastąpić wskaźniki efektywności KPIs (Key Performance Indicators) OKR-ami (Objectives & Key Results). To może być dużym błędem, bo KPI i OKR to narzędzia uzupełniające, a nie konkurujące ze sobą.

Kiedy rozpoczynam współpracę z firmą w obszarze doskonalenia organizacji, to na warsztacie dotyczącym zarządzania celami pokazuję obszary w jakich stosuje się KPI i OKR.

Na początek proszę uczestników warsztatu o przedstawienie strategii lub celów strategicznych, a następnie pytam, jakie wskaźniki monitorują na bieżąco.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi pokazuję, że:
🔶 KPI-e monitorują stan bieżący firmy (czasem nieco przeszły) dając informacje, jak dobrze funkcjonuje obecnie firma,
🔶 OKR-y mają pomóc w osiągnięciu strategicznych zamierzeń firmy, czyli „patrzą” w przyszłość.

Kolejne kroki

Dopiero kiedy uczestnicy dostrzegają różnice między OKR-ami i KPI-ami,  pokazuję uczestnikom warsztatu, jak formułować firmowe cele roczne (OKR-y roczne) oraz ukierunkowane strategicznie kwartalne OKR-y zespołowe.

Jeśli jest taka potrzeba, to na kolejnym warsztacie dokonuję wraz z uczestnikami przeglądu wskaźników efektywności lub pokazuję, jak wybierać właściwe KPI-e.

Podsumowanie

Menedżerowie, którzy uczestniczą w moich warsztatach lub korzystają z doradztwa, potwierdzają, że KPI i OKR wzajemnie się uzupełniają, a dzięki warsztatom potrafią dobrze formułować cele i ustalać wskaźniki.

A według Ciebie, czy takie postępowanie, które godzi działania operacyjne i strategiczne, może być źródłem przewagi konkurencyjnej?

Chcesz porozmawiać o wdrożeniu OKR w firmie

Umów się na rozmowę telefoniczną lub spotkanie online:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sześć − 1 =