Przejdź do treści

Czy Zarząd to zespół?

Efektywność pracy Zarządu - Czy Zarząd tworzy zespół?

Zdarzyło Ci się pomyśleć, że zespół, jaki tworzą członkowie Zarządu, może pracować jeszcze efektywniej? A może zastanawiasz się czy Zarząd to zespół?

Członkowie Zarządu często pracują w odosobnieniu, zajmując się dedykowanymi obszarami. Są jednak kwestie, w których powinni działać jak znakomicie funkcjonujący zespół. 

A może bywa tak...

Czy uczestnicząc w spotkaniu Zarządu, zdarzyło Ci się zaobserwować podobne sytuacje?

  • Jeden z menedżerów spiera się niemal o wszystko, nawet o kwestie mało istotne.
  • Inny członek Zarządu zgadza się z innymi w każdej sprawie, choć wiesz, że ma niezwykle analityczny umysł.
  • Ktoś po podjęciu decyzji wraca do siebie i zaczyna pracować „po swojemu”, a nie w zgodzie z ustaleniami.

Nie dziwie się, że takie sytuacje mogą irytować!

W wielu firmach zrozumiano, że za wymienione zachowania odpowiadają składowe naszej osobowości oraz, że rozwój zespołu zarządczego wymaga zwiększenia samoświadomości oraz wypracowania metod pracy w zespole oraz sposobów wzmacniania relacji między członkami Zarządu.

Którędy droga?

Proponowany model rozwoju bazuje na rozpoznaniu naturalnych preferencji członków Zarządu wobec organizacji własnej pracy, zarządzania konfliktem oraz reagowania na stres i presję.

Pracując z członkami Zarządu proponuję następujący proces podnoszenia efektywności pracy zespołu zarządzającego firmą:

  1. Zaproszenie każdego członka Zarządu do wypełnienia kwestionariusza badającego profil osobowości zawodowej Facet5,
  2. Wysłanie kwestionariuszy oceny 360 do każdego z członków zespołu (każdy uczestnik tego projektu ocenia wszystkich pozostałych członków swojego zespołu),
  3. Sesja indywidualna z każdym z członków Zarządu służąca pogłębieniu samoświadomości własnego profilu osobowości zawodowej, analizę silnych stron i preferowanego sposobu pracy,
  4. Integracja danych z raportu Facet5 w raport rozwoju zespołu zarządczego, umożliwiający analizę pracy zespołu oraz zawierający preferencje członków Zarządu w odniesieniu do całego zespołu,
  5. Warsztat, na którym wypracowane są efektywne metody współpracy w oparciu o posiadane wytyczne zespołowe oraz samoświadomość swoich zachowań.

Wnioski

Wszystkie firmy, które wykorzystały proces rozwoju zespołu zarządzającego potwierdzają, że nastąpiła poprawa relacji i komunikacji w Zarządzie, decyzje podejmowane są szybciej, a zespół koncentruje się na rozwiązywaniu problemów oraz usuwaniu przeszkód na drodze do realizacji przyjętych decyzji i osiągania dobrych wyników.

A według Ciebie, czy Zarząd powinien rozwijać pracę zespołową w oparciu o wzajemne poznanie swoich preferencji oraz wykorzystanie różnorodnych osobowości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *