Przejdź do treści

Korzyści, jakie przynosi wdrożenie OKR

Korzyści, jakie przynosi wdrożenie OKR

Jako właściciel albo prezes firmy, odpowiadający za realizację strategii, zdajesz sobie sprawę, że wiele firm ponosi porażkę w zakresie wdrożenia strategii i osiągania celów strategicznych.

Zdarzyło Ci się zastanawiać, jakie są przyczyny tych niepowodzeń, a co ważniejsze, jak zwiększyć szanse na realizację strategii w Twojej firmie?

Poniżej odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące zarządzania celami.

Problemy z realizacją strategii

Obserwacje prowadzone w firmach i rezultaty badań pokazują, że w firmach powstają genialne w zamyśle strategie, ale nie są one wdrażane z powodzeniem.

W 2008 roku na łamach „Harvard Business Review” (nr 6/2008) ukazał się artykuł Secrets to successful strategy execution, który omawiał kiepską sytuację w zakresie realizacji strategii, opierając się na wypowiedziach 125.000 respondentów z ok. 1000 organizacji działających w ok. 50 krajów.

60% respondentów oceniło bardzo nisko swoje organizacje w kontekście realizacji strategii. Gdy zapytano ich, czy zgadzają się ze stwierdzeniem „Ważne decyzje strategiczne i operacyjne są szybko przekładane na działanie”, większość odpowiedziała, że nie!

Wypowiedzi menedżerów

Kiedy prowadzę warsztaty dotyczące zarządzania celami, to często słyszę od uczestników następujące narzekania:

 • Brakuje nam konsekwencji i koncentracji na najważniejszych celach,

 • Nie działamy w myśl zasady: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

 • Nie nadążamy za zmianami w otoczeniu.

 • Silosy…, każdy myśli tylko o swoim dziale. Nie ma przepływu informacji między działami.

 • Za małe zaangażowanie. Niska motywacja do realizacji celów strategicznych.

 • Biegamy z taczkami / Nie ma czasu taczek załadować („bieżączka”).

Zarówno wyniki badań, jak i wypowiedzi menedżerów pokazują, że potrzebna jest metodyka zarządzania celami, która dobrze radzi sobie z realizacją strategii.

Pora na OKR

Na warsztatach, jakie prowadzę w trakcie projektów wdrożenia OKR, pokazuję czym jest metoda OKR i jakie są korzyści z jej stosowania.

Metoda wywodzi się z praktyk stosowanych w Intelu w latach 70., kiedy prezes Intela Andy Grove zrozumiał, że tradycyjne Zarządzanie przez Cele (MbO) jest niewystarczająco skuteczne. Metodę rozwinął John Doerr, który wprowadził ją m. in. do Google’a.

Doerr zaczął też posługiwać się nazwą metody – OKR (Objectives & Key Results). Po polsku możemy przetłumaczyć nazwę metody OKR na Osiągnięcia i Kluczowe Rezultaty.

Korzyści z OKR

Omawiając formułę i proces OKR z uczestnikami warsztatów, pokazuję im pięć grup korzyści związanych z wdrożeniem metody:

 1. Orientacja na cele strategiczne firmy. Organizacyjne OKR-y roczne formułowane są na podstawie celów strategicznych / wizji firmy. Uzgadnianie w pionie i w poziomie wskazuje kierunek celów zespołowych i nadaje sens działaniom.

 2. Spójność celów w organizacji. Priorytety firmowe są jasne dla menedżerów i pracowników dzięki prezentacji celów strategicznych i uzgadnianiu w pionie OKR-ów rocznych. Uzgadnianie celów OKR w poziomie buduje mosty między silosami (działami, zespołami).

 3. Zaangażowanie pracowników i zespołów. Motywacja do działania jest budowana dzięki poczuciu kontroli nad procesem formułowania celów zespołowych. Budowa świadomości zespołowej i odpowiedzialności za cele następuje dzięki uzgadnianiu celów w pionie i w poziomie.

 4. Koncentracja na najważniejszych kwestiach. Ograniczona liczba OKR-ów oraz Kluczowych Rezultatów pozwala na skupienie na priorytetach. Zorientowanie zespołów na te same cele dzięki wyznaczeniu organizacyjnych OKR-ów rocznych.

 5. Orientacja na klienta i tworzenie wartości. Podnoszenie jakości OKR-ów w kolejnych okresach dzięki nastawieniu na rezultaty i orientację na klienta. Iteracyjna praca w ramach cykli OKR prowadzi do stałego przeglądu tworzonej wartości.

Chcesz poprawić realizację strategii w firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *