Przejdź do treści

Wdrożenie OKR – pułapka rozliczania

Wdrożenie OKR - pułapka rozliczania

Robert – prezes firmy, który zabierał się za wdrożenie zwinnego zarządzania celami OKR 🎯 zadał mi pytanie: Czy oprócz pułapki formuły i pułapki planowania, o których mi już opowiedziałeś, są jeszcze inne pułapki?
Zdarzyło Ci się kiedyś na etapie przygotowania wdrożenia wybrać metodę lub narzędzie, które służy do czegoś całkiem innego?

Czy OKR to "zwinny bat" na pracowników?

Czasem menedżerowie, którzy chcą wdrożyć OKR-y w firmie traktują tę metodę, jako bardziej wyrafinowany sposób kontrolowania i rozliczania pracowników. To jest kolejna pułapka – odpowiedziałem Robertowi.

Pułapki wdrożenia OKR

Wiele firm, planujących wdrożenie OKR, zrozumiało, że już na etapie przygotowania warto przedyskutować z konsultantem zewnętrznym kwestie najczęściej pojawiających się pułapek i problemów oraz przygotować odpowiednie działania, aby sobie z nimi poradzić.

Chcesz wiedzieć, co odpowiedziałem Robertowi?

Omiń pułapkę rozliczania

W trakcie usługi doradczej w firmie Roberta, skupiłem się na pokazaniu czterech aspektów związanych z OKR oraz pułapek wiążących się tymi aspektami. Działania doradcze podzieliłem na następujące etapy:

1️⃣ Przedyskutowałem z Robertem pierwszy aspekt koncepcji OKR – formułę, która rozszyfrowuje akronim: 🎯 OKR = Objectives and Key Results 🎯

2️⃣ Zidentyfikowaliśmy pułapki związane z formułą oraz planowaniem działań oraz wypracowaliśmy wnioski i sposoby radzenia sobie z tymi pułapkami.

3️⃣ Omówiłem podejście do zarządzania celami OKR, pokazując jego najważniejsze założenia:

✔️ zwinność przejawiającą się w uczeniu na błędach i doskonaleniu procesu,

✔️ angażowanie pracowników różnych szczebli w ustalanie celów rocznych ,

✔️ wysoki stopień autonomii zespołów w ustalaniu i realizacji kwartalnych celów zespołowych

✔️stawianie celów ambitnych, które służą rozwojowi poszczególnych pracowników .

To gdzie ta pułapka – dopytywał Robert?

⚡️ Pułapka tkwi w pokusie do przekazywania celów „w dół” organizacji oraz wykorzystywaniu metody do rozliczania poszczególnych zespołów i osób z rezultatów (Takie „uzwinnione” Zarządzanie przez Cele). Może to być szczególnie szkodliwe, kiedy rozliczanie połączy się z systemem wynagradzania pracowników❗️

4️⃣ Wypracowaliśmy wnioski i sposoby komunikowania podejścia do OKR pracownikom tak, aby nie pomyśleli, że firma przygotowuje na nich nową formę „bata” i ukrytą formułę „kaskadowania celów”.

Po zakończeniu warsztatów umówiliśmy się na kolejne spotkanie poświęcone podejściu do wdrożenia (O pułapce związanej z kontekstem OKR przeczytasz w kolejnym artykule).

Jak wdrażać OKR?

Wszystkie firmy, które wdrożyły z sukcesem OKR potwierdzają, że podejście do wdrożenia OKR oparte o angażowanie pracowników i autonomię zespołów, pozwala na formułowanie i realizację ambitnych celów rocznych i kwartalnych.

A według Ciebie, czy opisane postępowanie związane z procesem OKR, może zwiększyć szanse na sukces wdrożenia metody?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *