Przejdź do treści

Strategia i OKR – jak współgrają ze sobą w organizacji?

Strategia i OKR

Ostatnio usłyszałem pytanie: jak pogodzić strategię firmy z metodą OKR? Takie pytanie może zadawać sobie wielu właścicieli firm i członków zarządu. Wywołany do tablicy, poniżej omawiam współzależności między celami strategicznymi organizacji a celami OKR (Objectives & Key Results).

Po pierwsze: strategia

Czasem zarządy firm, w których wdrażam OKR-y są nieco zaskoczone moim pytaniem o strategię firmy. Przecież mieliśmy pracować nad krótkookresowymi celami zespołów – mówią. To prawda, ale to strategia jest latarnią morską, która wyznacza zespołom kierunek.

Strategia i OKR - cele strategiczne
Wyznaczająca kierunek latarnia morska celów strategicznych

Strategia firmy powinna określać długookresowe kierunki rozwoju organizacji oraz zawierać cele strategiczne na najbliższe 2-3 lata (w dzisiejszych czasach, cele ustalone w perspektywie trzyletniej, można uznać za cele długoterminowe). To te cele są podstawą do pracy z OKR-ami.

Po drugie: roczne OKR-y dla organizacji

Na podstawie celów strategicznych organizacji ustalane są priorytety na najbliższy rok. To one pozwalają na sformułowanie rocznych OKR-ów (Osiągnięć i Kluczowych Rezultatów).

Strategia i OKR - koncentracja na priorytetach
OKR-y roczne – skupienie się na priorytetach

Kiedy dysponujemy już OKR-ami rocznymi, pozostał nam już tylko jeden krok do zrobienia.

Po trzecie: okresowe OKR-y zespołowe

Kiedy zespoły znają już priorytety firmy na najbliższy rok, to mogą zastanowić się, jak wesprzeć realizację rocznych OKR-ów.

Strategia i OKR - cele zespołowe
OKR-y zespołowe, czyli jak trafić do celu

Zespoły formułują krótkookresowe cele OKR, które mają przyczynić się do realizacji rocznych OKR-ów firmy, a w efekcie do osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Widać więc, że strategia i OKR-y w firmie są ściśle związane i bez znajomości strategii i celów strategicznych nie można formułować OKR-ów, a bez skupienia się na realizacji celów zespołowych wyznaczonych metodą OKR, trudno będzie osiągnąć cele strategiczne.

Myślisz o wdrożeniu metody OKR w firmie? Zobacz przykładowy program wdrożenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *