Przejdź do treści

Zarząd a OKR

Zarząd a OKR

Jesteś prezesem lub dyrektorem, który odpowiada za strategię i rozwój firmy? Planujesz nowe cele strategiczne lub chcesz poprawić efektywność realizacji celów strategicznych, wykorzystując zarządzanie celami OKR?

Zdarzyło Ci się pomyśleć: Mam tyle różnych obowiązków – czy muszę szczegółowo poznać metodykę OKR (Objectives & Key Results)?

Czy prezes ma być trenerem OKR?

Rozmawiałem ostatnio z prezesem firmy, która zdecydowała się na wdrożenie zarządzania celami. Czy ja muszę zgłębić tę nową metodę? – zapytał prezes i uśmiechając się dodał – przecież od tego są konsultanci zewnętrzni i trenerzy wewnętrzni…
 Chociaż zadane pytanie było pytaniem zamkniętym, to moja odpowiedź nie jest prostym tak lub nie.

Na początek potwierdziłem – członek zarządu nie musi być trenerem wewnętrznym i uczyć innych metody OKR.

A potem odpowiedziałem pytaniem: jakie są zadania zarządu w trakcie wdrożenia?

Rola zarządu w procesie wdrożenia OKR

Wspólnie z prezesem zebraliśmy wyzwania stojące przed zarządem:

✔️ Bycie „twarzą projektu”,

✔️ Sformułowanie rocznych celów OKR dla firmy,

✔️ Formułowanie okresowych (np. kwartalnych) celów OKR dla zarządu,

✔️ Realizacja celów okresowych i doskonalenie procesu dzięki retrospektywom, przeglądom i podsumowaniom,

✔️ Komunikacja inicjująca i wspierająca projekt wdrożenia OKR,

✔️ Usuwanie przeszkód, które wstrzymują proces w innych zespołach,

✔️ Podtrzymywanie mobilizacji uczestników projektu.

Po tej wyliczance prezes odpowiedział pytaniem: Na kiedy możemy się umówić na warsztat Fundamenty OKR dla Zarządu?

 

Podsumowanie

Firmy, które wdrożyły z powodzeniem OKR-y potwierdzają, że Zarząd musi znać metodę zwinnego zarządzania celami w takim stopniu, aby efektywnie stawić czoła wymienionym wyżej wyzwaniom. Zarządy tych firm zrozumiały, że bez kompetencji w zakresie planowania celów OKR i zarządzania procesem realizacji celów, nie będzie możliwe efektywne realizowanie strategii firmy.

A Twoim zdaniem, czy takie postępowanie może zwiększyć szanse na sukces wdrożenia nowej metodyki w firmie?

Jeśli tak, to porozmawiajmy o możliwości wsparcia wdrożenia OKR w Twojej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *