Przejdź do treści

Dlaczego Zarządzanie przez Cele (MbO) nie działa? I co działa…

Dlaczego Zarządzanie przez cele nie działa

Czy jako prezes zarządu albo dyrektor zastanawiałeś się czasem, dlaczego Zarządzanie przez Cele (MbO) nie daje oczekiwanych efektów w obszarze realizacji strategii?

Kłopoty z Zarządzaniem przez Cele (MbO)

Tradycyjne Zarządzanie przez Cele – MbO (Management by Objectives) wygląda tak, że Zarząd lub tylko prezes ustalają cele roczne, przekazują je dyrektorom. Ci ustalają cele dla swoich działów i kaskadują do kierowników zespołów. I co dalej?

Pracownicy nie angażują się w realizację celów zespołowych, które w założeniu mają wspierać realizację strategii, jeśli nie mają wpływu na ich formułowanie! Nie czują motywacji wewnętrznej do realizacji „cudzych” celów!

Jaką metodę zarządzania celami wybrać?

W wielu firmach zrozumiano, że zwinne zarządzanie celami OKR (Objectives & Key Results) wymaga ukierunkowania strategicznego celów oraz pozostawienia pracownikom autonomii w formułowaniu celów zespołowych! Rolą wewnętrznych OKR Masterów i zewnętrznych coachów procesu jest zapewnienie pracownikom autonomii. Jak to zrobić?

Przełożenie strategii na OKR

 Kiedy wspieram Zarządy i zespoły w budowie skutecznego systemu zarządzania celami OKR, to zazwyczaj działam następująco:

1️⃣ Spotykam się z Zarządem i proszę o przedstawienie założeń strategii firmy pracownikom.

2️⃣ Następnie zajmuję się „pionowym uzgadnianiem” firmowych celów OKR, czyli proszę pracowników o podawanie, jakie cele w ramach strategii uważają za najważniejsze w nadchodzącym roku.

3️⃣ W następnym kroku zapraszam Zarząd na warsztat strategiczny, gdzie pokazuję lub przypominam jak formułować cele roczne OKR, które są ukierunkowane strategicznie! Zarząd uwzględniając sugestie pracowników i własny ogląd sytuacji, formułuje firmowe roczne OKR-y i komunikuje je pracownikom.

Wnioski

Wszystkie firmy, które stosują zwinne podejście do formułowania celów, podkreślają, że uzgadnianie w pionie firmowych celów rocznych OKR daje pracownikom poczucie wpływu na strategię i zwiększa motywacje pracowników do ich realizacji!

A według Ciebie jak można zaprosić pracowników do wyrażenia swoich sugestii, co do celów rocznych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *