Przejdź do treści

Ile celów powinien mieć menedżer?

Cele menedżera; OKR; cele roczne

Przeczytałem ostatnio post osoby zarządzającej firmą, która napisała, że na bieżący rok postawiła sobie 10 celów. Czy to za dużo?
Kiedy menedżer postawi sobie 10 celów, to po pewnym czasie może samodzielnie dojść do wniosku, że nie wie, na którym celu się skoncentrować! 
W efekcie może znaleźć się w sytuacji, kiedy „rozgrzebał” wszystkie 10 celów, ale żaden z nich nie jest ukończony! To może być frustrujące, nie uważasz?

Krok po kroku w kierunku efektywnego zarządzania celami

Wiele firm i menedżerów zrozumiało, że wzrost efektywności wymaga właściwego zarządzania celami.
Z moimi klientami siadam, i pokazuję, jak ograniczyć liczbę „priorytetów”, dzięki metodzie OKR (Objectives & Key Results). Pracujemy z osobami zarządzającymi (Zarządami) w następujący sposób:
1️⃣ Proszę menedżera, aby przypomniał sobie (i przedstawił mi) wizję i strategię firmy na najbliższe lata.
2️⃣ Następnie mówię: Zastanów się nad celami na bieżący rok i sformułuj najlepiej 3 cele, na jakich chcesz się skoncentrować w firmie. Zapisz je w formie rocznych OKR dla firmy (stan docelowy i rezultaty, jakie będą świadczyć o osiągnięciu stanu docelowego).
3️⃣ Kiedy mamy już firmowe cele roczne na flipcharcie, to pokazuję, jak sformułować dla cele kwartalne i już na spotkaniu/warsztacie menedżer lub Zarząd formułują (dla siebie / Zarządu) 1-3 cele kwartalne wspierające osiągnięcie wybranych celów rocznych i zapisują je w formie kwartalnych OKR.
4️⃣ Potem zawieramy kontrakt, który brzmi: Skoncentruj się na realizacji sformułowanych celów kwartalnych.
5️⃣ W trakcie kwartału pełnię rolę Coacha Procesu, który przypomina/podpowiada menedżerowi o przeglądach statusowych, retrospektywach i podsumowaniu kwartału o sformułowaniu celów na kolejny kwartał.

Korzyści z zarządzania celami

Co uzyskasz w efekcie opisanego powyżej działania?

✔️ Kilka (np. trzy) cele roczne , na których koncentruje się cała firma i Zarząd. Są to wytyczne do formułowania celów kwartalnych.

✔️ 1-3 cele kwartalne (na raz), na których koncentruje się Zarząd (osoba zarządzająca) w danym okresie.

✔️ W sumie Zarząd może zrealizować nawet 10 celów kwartalnych OKR, ale w jednym kwartale koncentruje swoje wysiłki na 1-3 celach.

Firmy, w których wdrożono z powodzeniem metodę OKR podkreślają, że koncentracja na wybranych celach rocznych i kwartalnych wyraźnie podniosła poziom realizacji stawianych celów.

A według Ciebie, czy takie ograniczenie liczby celów może pomóc w skutecznej ich realizacji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *