Przejdź do treści

Jak stawiać i realizować cele na 2023 rok?

Stawianie celów na 2023 rok

Na Twoją skuteczność wpływa nie tylko właściwe stawianie celów, a w jeszcze większym stopniu stawianie właściwych celów.

 

Analiza postanowień noworocznych

Kiedy przeglądałem publikowane na portalach społecznościowych cele i działania zaplanowane przez różne osoby na 2023 rok, miałem mieszane uczucia!

Z jednej strony cieszyłem się, że tyle osób w sposób uporządkowany podchodzi do planowania. Z drugiej strony – po analizie postów – zaniepokoiłem się, czy cele zostaną zrealizowane.

Poniżej przedstawiam dwa przykłady popularnych błędów, jakie znalazłem w treści postanowień noworocznych, które mogą być źródłem problemów na etapie realizacji celów:

Błąd nr 1

20 celów do realizacji w nowym roku.

📍 Tak dużo celów powoduje, że trudno skoncentrować się na najważniejszych kwestiach. Czy można mieć 20 priorytetów?

📍 Jeżeli masz 20 celów, a jednocześnie prowadzisz bieżące działania operacyjne, to ile czasu w miesiącu możesz poświęcić na realizację każdego z 20 celów?

Błąd nr 2

Cele, które są rezultatami lub działaniami.

📍 „Wystąpię na 6 konferencjach, jako zaproszony mówca”. Wydaje się, że cel jest OK, ale jest on zapisany w postaci rezultatu. Rezultat określa po czym poznamy, że cel został osiągnięty. Jeśli moim celem jest zwiększenie siły mojej marki osobistej (cel jakościowy), to miarą jego osiągnięcia może być wystąpienie na 6 konferencjach.

📍 „Poświęcę pół godziny dziennie na naukę języka włoskiego”. Znów cel w pierwszej chwili wydaje się OK, ale nie jest on nawet rezultatem, ale działaniem na drodze do celu. Cel mógłby brzmieć: „Poprawię moją znajomość języka włoskiego”. Jeden z rezultatów to np. „Przeczytam ze zrozumieniem krótkie artykuły w gazecie >Coriere della Sera<„. A te pół godziny nauki to tylko jedno z możliwych działań, które prowadzi do celu

Właściwe stawianie celów

Określając liczbę celów rocznych (nie więcej niż 3-5) oraz formułując cel z podziałem na część jakościową (Objective) oraz część pomiarową celu (Key Results), skupiasz się na tym, jak właściwie stawiać cele. Można do tego wykorzystać metodę OKR (Objectives & Key Results).

A co ze stawianiem właściwych celów?

Stawianie właściwych celów

Kiedy spotykam się na sesjach 1:1 z właścicielami MŚP, osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub osobami, które stawiają sobie cele życiowe, to zazwyczaj proponuję działanie obejmujące trzy kroki:

➀ Postawienie lub przegląd celów długoterminowych (wieloletnich).

➁ Sformułowanie celów rocznych z wykorzystaniem metody OKR.

➂ Sformułowanie celów kwartalnych i zaplanowanie działań zmierzających do realizacji celów z wykorzystaniem metody OKR.

Jak to wygląda w praktyce?

🎯 Na początek proszę mojego rozmówcę o wypisanie swoich celów długoterminowych. Jeśli nie ma takich celów spisanych, to pokazuję, jak można te cele zapisać oraz jakich dziedzin życia mogą one dotyczyć.

🎯 W następnym kroku proszę o wybranie priorytetów na bieżący rok, biorąc pod uwagę cele długoterminowe. Tak pracujemy nad kwestią stawiania właściwych celów, a potem wracam do właściwego stawiania celów.

🎯 Zapraszam klienta do poznania fundamentów metody zarządzania celami OKR. Pokazuję różnice między:

🔸 Osiągnięciami (Objectives), które są jakościowym opisem zamierzeń,

🔸 Kluczowymi Rezultami (Key Results), które mówią, po czym poznamy, że Osiągnięcie zostało zrealizowane,

🔸 Inicjatywami, które służą osiąganiu Kluczowych Rezultatów.

🎯 W następnym kroku podaję zasady formułowania poprawnych OKR-ów, a mój rozmówca zapisuje swoje roczne OKR i Inicjatywy.

 

Podsumowanie

📌 W efekcie zamiast kilkunastu przemieszanych Osiągnięć, Kluczowych Rezultatów i Inicjatyw, powstaje kilka celów rocznych w formule OKR.

📌 Osoby, które wykorzystują metodę OKR w małych firmach lub życiu osobistym podkreślają, że OKR to metoda, która pozwala im ustalić, co jest naprawdę ważne i skupić się na realizacji najważniejszych celów rocznych, a potem na celach kwartalnych i bieżących działaniach. 🎯

A według Ciebie, czy takie postępowanie może pomóc w stawianiu właściwych celów❓

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *