Przejdź do treści

OKR w jednym zespole?

OKR - wdrożenie w jednym zespole

Czy menedżer kierujący zespołem może wdrożyć zarządzanie celami OKR (Objectives & Key Results) tylko w swoim zespole?

Dylemat innowatora

Powyższe pytanie pojawia się, kiedy firma nie wdraża jeszcze metody OKR, ale kierownicy zespołów już myślą o skuteczniejszej realizacji celów. W czym problem?

Wielu menedżerów średniego i operacyjnego szczebla zrozumiało, że rolą metody OKR jest zwiększenie efektywności osiągania celów oraz zwiększenie zaangażowania członków zespołu w ich realizację.

Zrozumienie istoty metody OKR

Rozmawiając o OKR z kierownikiem zespołu podczas konferencji albo w czasie spotkania w jego miejscu pracy pokazuję, czym jest metoda OKR.

Wyjaśniam, że metoda ta wspiera realizację strategii firmy poprzez ukierunkowanie celów zespołu na roczne cele OKR firmy.

Potem zadaję menedżerowi pytanie: jak można sformułować kwartalny zespołowy cel OKR ukierunkowany strategicznie, jeśli w firmie nie ma rocznych OKR-ów firmowych?

W stronę rozwiązania

Pokazuję dwie drogi wyjścia z sytuacji:

1. Proszę o ułatwienie mi spotkania z Zarządem, aby pokazać, jakie korzyści może przynieść wdrożenie OKR w firmie.

2. Umawiam się na warsztat „Skuteczna realizacja celów w zespole”, na którym pokazuję jak wprowadzić elementy metody OKR w pracy zespołu (np. Kluczowe Rezultaty), nawet jeśli cała firma nie stosuje OKR.

Podsumowanie

Menedżerowie i ich zespoły, którzy uczestniczyli w moich warsztatach potwierdzają, że zmiana podejścia z działań na rezultaty, spowodowała wzrost skuteczności realizacji zadań i celów.

🎯 Jeśli myślisz o zwiększeniu skuteczności realizacji celów na poziomie osobistym, zespołu lub firmy, to umów się ze mną na spotkanie online – porozmawiamy niezobowiązująco, jak mógłbym Cię wesprzeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *