Przejdź do treści

Twarde dane czy bla, bla, bla…?

Twarde dane czy bla, bla, bla

Jesteś dyrektorem finansowym lub członkiem zarządu firmy, który odpowiada za finanse? Jesteś pewnie przyzwyczajony do opierania decyzji solidne podstawy. Zdarzyło Ci się wziąć udział w spotkaniu dotyczącym realizacji strategii firmowej i zwrócić uwagę na brak twardych danych?

Zalew nic nie znaczących słów

Kiedy menedżerowie przychodzą na spotkanie z zarządem w sprawie realizacji strategii, to często opowiadają o działaniach ich działu lub departamentu używając wyrażeń: „staramy się…”, „robimy to a to…”, „mamy na uwadze…”. Czy to nie brzmi jak „bla, bla, bla”? Może irytują Cię okrągłe zdania zamiast konkretów?

W wielu firmach zauważono, że rolą zarządzania celami OKR (Objectives & Key Results) jest umożliwienie zarządowi lepszego prognozowania osiągnięcia celów strategicznych oraz podejmowania decyzji w oparciu o rezultaty i dane.

Kilka kroków w dobrym kierunku

Kiedy pracuję z firmami, które wdrażają OKR, to pokazuję, jak dane uzyskane w ramach OKR budują przewidywalność i podnoszą efektywność realizacji strategii. Zazwyczaj obejmuje to następujące elementy:

1️⃣ Prowadzę warsztat z Zarządem, na którym pokazuję jak formułować OKR-y roczne dla firmy, w sposób jasno określający cele jakościowe (Objectives) i Kluczowe Rezultaty (miary osiągnięcia celów).

2️⃣ Na warsztatach z zespołami z poszczególnych działów czy departamentów pokazuję, jak formułować zespołowe cele kwartalne, na które składają się planowane Osiągnięcia (Objectives) oraz Kluczowe Rezultaty, po których poznamy, że cel został osiągnięty.

3️⃣ W czasie rocznego procesu OKR wspieram zespoły w czasie cykli kwartalnych, aby potrafiły generować działania zmierzające do osiągnięcia Kluczowych Rezultatów, dokonywać przeglądów statusowych pokazujących postęp w realizacji OKR-ów kwartalnych (Pokazuję, jak określić % realizacji celu i prawdopodobieństwo jego osiągnięcia).

Efekty

Na podstawie przeglądów statusowych dokonywanych w zespołach w trakcie kwartału oraz podsumowań kwartalnych realizacji OKR:

✔️ Zarząd posiada informacje o wpływie działań poszczególnych zespołów (działów, departamentów) na realizację OKR rocznego dla całej firmy oraz postępu w realizacji celów z wykorzystaniem miar używanych dla Kluczowych Rezultatów. Miary KR szybko podpowiadają, czy firma zmierza we właściwym kierunku.

✔️ Zarząd może podjąć działania zmierzające do poprawy jakości i struktury danych oraz możliwości pomiaru rezultatów.

Wszystkie firmy, które właściwie wdrożyły zarządzanie celami OKR potwierdzają, że proces OKR pozwala na podejmowanie decyzji, zwiększających szansę realizacji celów strategicznych, w oparciu o twarde dane i rezultaty działań.

A według Ciebie, czy wdrożenie OKR może pomóc we wzroście efektywności firmy i osiągnięciu przewagi konkurencyjnej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *