Przejdź do treści

Dobrostan psychiczny pracowników a OKR-y

Dobrostan i OKR-y

W jaki sposób zarządzanie celami w firmie wpływa na dobrostan psychiczny pracowników?

Pojęcie dobrostanu (wellbeing) pojawia się ostatnio w wielu artykułach prasowych i naukowych oraz w codziennych rozmowach. Nie zawsze używane jest podczas takich rozmów wyrażenie „dobrostan”. Czasem szczęście, zadowolenie, satysfakcja…

Ponieważ praca stanowi istotny element naszego życia, warto zastanowić się, jaki może być związek między dobrostanem psychicznym pracowników a zwinnym zarządzaniem celami, czyli OKR (Objectives & Key Results).

Dobrostan psychiczny, czyli co?

Zacznę od krótkiego zdefiniowania dobrostanu psychicznego, choć pewnie zdajesz sobie sprawę, że nie ma jednej definicji tego pojęcia.

Wikipedia definiuje dobrostan psychiczny jako badawczą i emocjonalną ocena swojego życia.

A dokładniej?

Dobrostan psychiczny można zdefiniować jako efekt poznawczej
i emocjonalnej oceny własnego życia, na którą składają się wysoki poziom spełnienia i satysfakcji życiowej.

Coś już wiemy, ale do mnie najbardziej przemawiają wyjaśnienia pani prof. dr hab. Ewy Trzebińskiej, która w rozmowie z Ewą Plutą mówi:

Co wpływa na na nasz dobrostan?

Warto się zastanowić, co wpływa na ocenę jakości naszego życia. Mówi się o sześciu wymiarach dobrostanu. Są to:

 • samoakceptacja,
 • osobisty rozwój,
 • cel w życiu (sens życia),
 • panowanie nad otoczeniem (poczucie wpływu),
 • autonomia (własne przekonania),
 • pozytywne relacje z innymi.

Poczucie zadowolenia w sześciu rozpatrywanych wymiarach daje nam energię i zwiększa poziom aktywności, polepsza zdrowie somatyczne i psychiczne oraz powoduje wzrost zaangażowania w pracę. 

A jak się mają do dobrostanu OKR-y?

Przyjrzyjmy się, jak zwinne zarządzanie celami (OKR) może wpłynąć na dobrostan psychiczny pracowników.

Posłuchajmy profesor Trzebińskiej: „Człowiek wypracowuje swój dobrostan przez własne działanie. Żeby czuć, że życie jest wartościowe, trzeba robić wartościowe rzeczy”.

Dostrzegasz już związek z metodą OKR?

Formułowanie celów przez zespoły pracowników daje im:

 1. Poczucie sprawstwa, czyli wpływu na funkcjonowanie firmy,
 2. Poczucie sensu, bo stawiają cele, które są dla nich wartościowe i sensowne,
 3. Możliwość obrony własnego zdania, a następnie działania zgodnie z postawionymi celami,
 4. Okazję do rozwoju poprzez realizację inspirujących celów,
 5. Możliwość budowania lepszych relacji we własnym zespole i z innymi działami, dzięki  uzgadnianiu celów, a następnie współpracy przy ich realizacji.

 

Metoda OKR – właściwie stosowana – wspiera dobrostan psychiczny pracowników. Profesor Trzebińska podkreśla, że „radość życia wynika przede wszystkim z zajmowania się ważnymi dla nas sprawami i realizowania wyznaczonych celów” i podsumowuje:

Jeżeli zależy ci na budowaniu zaangażowanych zespołów, to pamiętaj, że dobrostan psychiczny zwiększa zaangażowanie, a narzędzie, jakie może być wykorzystane do wspierania dobrostanu, to metoda OKR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *