Przejdź do treści

Dwa sposoby doskonalenia procesu OKR

Doskonalenie procesu OKR

Proces zwinnego zarządzania celami OKR, jak każdy proces w organizacji, powinien być doskonalony. Warto się zastanowić, jak prowadzić doskonalenie procesu OKR, kiedy metoda OKR została już wdrożona w firmie albo wdrożenie jest już bardzo zaawansowane.

Jeśli proces OKR jest w toku, to możesz go doskonalić na dwa sposoby.

Z Demingiem na bieżąco

Cykl Deminga - PDSA

Pierwszy ze sposobów omawiam zwykle z wewnętrznymi trenerami OKR i menedżerami na warsztatach dotyczących fundamentów OKR. Ponieważ proces OKR składa się z cykli, to każdy z takich cykli jest okazją do bieżącego uczenia się na podstawie doświadczenia. Można więc powiedzieć, że jest to standardowe wykorzystywanie cyklu Deminga do ciągłego doskonalenia. Temu właśnie służą:

  • przeglądy,
  • retrospektywy,
  • podsumowania.

Z Demingiem strategicznie

Drugi ze sposobów, to moje autorskie narzędzie doskonalące proces OKR.

Kiedy rozmawiam z menedżerami i członkami zespołów wykorzystującymi metodę OKR do zarządzania celami oraz kiedy spotykam się z członkami kadry zarządzającej, czasem słyszę, że mają odczucie, że proces OKR może być jeszcze efektywniejszy. Dodają, że narzędzia wymienione w ramach sposobu pierwszego już wykorzystują.

W takich sytuacjach proponuję przeprowadzenie audytu procesu OKR, czyli spojrzenie na cały proces strategicznie, sprawdzając różne składowe całego procesu.

Wykorzystuję do tego narzędzie, które bada 15 punktów kontrolnych procesu. Rezultaty tych badań zamieniamy – wraz z uczestnikami warsztatu audytowego – w rekomendacje, które mają na celu udoskonalenie procesu.

Audyt OKR i co dalej?

Sam audyt jest etapem refleksji nad procesem, czyli dokładnego przestudiowania procesu („Study” w ramach cyklu Deminga).

Kluczem do sukcesu jest sprawdzenie praktyce, czy rekomendacje z audytu przynoszą założone rezultaty. Pora więc na eksperyment, czyli przetestowanie założeń. Dopiero wdrożenie inicjatyw doskonalących da nam odpowiedź „co działa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *